Begränsning av fiskekort till lokalt bosatta

2020-04-07 i Jakt
FRÅGA
Girjas sameby säljer fiskekort på statens vatten. Endast boende i Norrbotten får köpa fiskekort av dem. Är detta juridiskt riktigt eller diskriminering?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Girjas sameby gavs i mål T-853-18 ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske inom det område de förvaltar ovan odlingsgränsen. De gavs denna rätt pga. urminnes hävd, vilket uthämtats ur tidigare lagar där lagstiftaren i förarbetena antog att de hade denna rätt sen tidigare. Detta har givit upphov till en omfattande debatt och din är en av delfrågorna som uppkommit, eftersom en av anledningarna till att Girjas sameby ursprungligen väckte talan är att de vill minska antalet jägare på sin mark.

Kommerskollegiet har gått ut med information gällande denna fråga, men frågan är inte avgjord i domstol eller lagstiftning än. Troligen kommer det följa ytterligare processer som bringar mer klarhet i frågan. Tills vidare behöver folk som vill fiska eller jaga på deras mark/vatten följa Girjas reglering av fiskekorten

Jag hoppas att detta bringar info i frågan, om än inget svar, eftersom ett sådant saknas

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (28)
2020-09-16 Kan en fastighetsägare upplåta jakträtt till fler än en person?
2020-08-22 Jakträtt och upplåtelse av jakträtt i andra hand
2020-07-26 Kan fastighetsägaren säga upp nyttjanderätten för jakt?
2020-06-23 Uppsägning av upplåtelse av jakträtt

Alla besvarade frågor (85192)