Begränsad skattskyldighets innebörd

FRÅGA
Jag har fått begäran från Norge betala skatt för åren 2006-2010 Flytta därifrån ca 2004 varför jag finner detta märkligt. De har inte kontaktat mig med brev förrän nu. Står bara summer de anser mig skyldig, oinbetalda förskottskatter då jag tidigare var egen företagare i Norge. Men för de krävda åren har jag inte satt min fot i Norge, kanske de inte fått min flyttanmälan ?Skatteskulder i Norge tror jag har preskriptionstid 5år, som kan avbrytas, men max 5 års förlängning om det sändes brev till mig inom de första 5 åren. Antag de sänt brev men inte fått tag i mig då de saknat min svenska adress, Kan de ändå hävde de avbrytit preskriptionstidfen även om jag inte blivit informerad om detta då brev aldrig nått mig ? Kan de avbryta preskriptionen utan att jag får info om skulden överhuvudtaget ? Tack för att ni finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För det första skulle jag vilja påpeka att jag inte kan upplysa om innehållet i norsk rätt. Därför vågar jag inte svara på din andra fråga om preskriptionstiden, för att den regleras av norsk rätt. Jag kan dock säga att det inte är omöjligt att preskriptionen bryts när den som vill avbryta preskriptionen bevisar att man försökt nå den andra personen genom alla tillgängliga vägar. Tanken är att man inte ska kunna undvika sina skulder genom att undvika få vetskap om dokument skickade till en.

För det andra skulle jag gärna upplysa om hur det generellt fungerar med skattesystemets uppbyggnad. Huvudregeln är att det finns två slags skattskyldigheter, begränsad och obegränsad sådan. Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig för sina världsinkomster i det landet, medan begränsad skattskyldighet betyder att man är skattskyldig för inkomster som har koppling till landet, oavsett var i världen man befinner sig.

Med detta sagt är det inte konstigt att du fortfarande kan anses vara skattskyldig i Norge för dina norska inkomster, trots att du är bosatt och därmed obegränsat skattskyldig i Sverige.

Någonting som kan komplicera saken är att staterna reglerar vad som krävs för att någon ska anses vara begränsat eller obegränsat skattskyldig i ett land genom sin interna lagstiftning. Detta kan orsaka konflikter, där en person kan anses vara skattskyldig i mer än ett land för en och samma inkomst. Sådana konflikter löses genom skatteavtal, i ditt fall genom det nordiska skatteavtalet som gäller mellan Sverige och Norge. Detta kan vara betydelsefullt för dig ifall Sverige redan har beskattat inkomsterna ifråga medan du bor här i landet. Information om huruvida detta kan vara fallet hämtar du hos Skatteverket.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (294)
2021-07-31 Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?
2021-07-30 Skatt på arv från Danmark
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong

Alla besvarade frågor (94588)