Begränsad skattskyldighetens omfattning enligt SINK, IL, Kupongskattelagen och relevant skatteavtal.

FRÅGA
Hej!Jag är en 55-årig svensk och har sjukersättning från FK och ersättning från sjukförsäkringen i min tjänstepension samt ersättning från en extra sjukförsäkring och jag planerar en fullständig flytt till Bulgarien (begränsat skattskyldig). Min fråga gäller vilka skattesatser som gäller för de olika delarna. 1) Ska jag betala SINK-skatt på allt eller bulgarisk skatt (10% ?) på vissa delar?2) När jag blir ålderspensionär, beskattas tjänstepensionen med SINK eller bulgarisk skatt? Vad gäller för IPS?3) Som jag förstår det beskattas inte reavinster på kapital i Bulgarien, kan Sverige ändå beskatta vinster på mina aktiefonder (ej aktier) efter utflytt? (fonderna finns idag på en ISK som omvandlas till ett vanligt aktie- och fondkonto vid utflytt).4) Bulgarien beskattar utdelningar med 5% (tror jag), kan Sverige också beskatta utdelningar från aktiefonder som finns på mitt fondkonto i Sverige?Tack på förhand!Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle vilja förklara att frågorna om bulgarisk skatt berör ämnen angående bulgarisk skatterätt och sådana frågor kan jag inte svara på. För svensk skatterätts vidkommande är svaren på dina frågor som följande.

1) SINK betalas på inkomster som specificeras i §5 i lagen, vilken du kan läsa här. Sjukersättning är, till exempel, undantagen utöver ett visst belopp, enligt 5.4.

2) Tjänstepensionen (5.5) och IPS (5.6) beskattas enligt SINK. I skatteavtalet mellan Sverige och Bulgarien regleras dock att "pension och annan liknande ersättning, som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, [beskattas] endast i denna stat." Detta innebär att det är endast Bulgarien som har rätt att beskatta pensionen.

3) Skattskyldigheten för begränsat skattskyldiga personer omfattar inte andelar i värdepappersfonder, vilket du kan läsa i Inkomstskattelagen 3:19.

4) Sveriges rätt att beskatta utdelningar regleras i Kupongskattelagen. Den begränsas dock i skatteavtalet till 10% av utdelningens bruttobelopp. Då Bulgarien också har rätt att beskatta får du en avräkning i det landet motsvarande den skatt som betalats i Sverige.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (310)
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?

Alla besvarade frågor (98614)