Begränsad möjlighet att förfoga över makarnas gemensamma egendom

Kan min man sälja lägenheten i Spanien utan mitt godkännande? Vi köpte den tillsammans men han står för lagfarten

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 

Som jag förstått det så har ni ett fritidshus i Spanien som din make vill sälja men som du inte samtycker till. Om det inte är er gemensamma bostad så är det ett fritidshus och då gäller inte reglerna i 7 kap 5§ 1st äktenskapsbalken utan vi får istället läsa i 

7 kap 5§ 2st Äktenskapsbalken "En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods."  Frågan är då om detta hus utgör giftorättsgods och det vet vi eftersom detta bestäms negativt enligt 7 kap 1§ äktenskapsbalken - alltså allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (med vissa undantag om huset skulle vara ett arv e.d se 7 kap 2§ Äktenskapsbalken). Eftersom ni förvärvat det tillsammans så kan du ändå i värsta fall åberopa dold samäganderätt trots att fastigheten är skriven i din makes namn eftersom du underlättat förvärvet (ni båda betalade ju för fastigheten) och efter rättsfallet NJA 2008 s 826 så presumers det föreligga dold samäganderätt även vid förvärv av en fritidsbostad när dessa två omständigheter som jag nyss beskrivit föreligger.  Detta innebär alltså fritidshuset om inte annat är avtalat i ett äktenskapsförord utgör giftorättsgods och att din make inte kan sälja huset i Spanien utan ditt samtycke. Samtycket har ett formkrav på sig att vara skriftligt enligt 7 kap 5§ st 3 Äktenskapsbalken


Hoppas du fått klarhet beträffande din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor. 

Hälsningar 

Johanna Wallin

Johanna WallinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”