FrågaAVTALSRÄTTAnställningsavtal02/03/2016

Begränsa en ställningsfullmakt

Hej! Jag undrar om man kan neka någon ställningsfullmakt och i så fall hur?

Mvh,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ställningsfullmakten är en särskild typ av fullmakt som typiskt sett uppkommer genom en anställning och regleras i 10 § 2 st. Avtalslagen. Gränserna för fullmakten, behörigheten, bestäms av lag eller sedvänja. Exempelvis kan det följa av en ställningsfullmakt att en kassörska i en matbutik har fullmakt att för arbetsgivarens räkning ingå avtal om försäljning av de varor som matbutiken erbjuder kunderna att köpa.

Ställningsfullmaktens gränser kan ni själva reglera genom den enskilda avtalet, det gäller dock att vara tydlig annars gäller lagens bestämmelser och gränserna följer då lag eller sedvänja. Så genom att uttryckligen skriva in i det enskilda avtalet vad den anställde ska ha för behörighet kan man på ett enkelt sätt begränsa dennes möjligheter att ingå rättshandlingar för huvudmannens räkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?