begick polisen tjänstefel för att inte rapportera mig för brott?

2020-10-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej ! Vill berätta om en händelse som hände min kompis för någon vecka sen . Han hade vart och handlat och körde sin bil till en sjö . Vid sjön stod en annan bil och en man längre ner mot en brygga . Han tänkte inte på den mannen så mkt så han gick längre upp bakom ett hus , tände en joint (gräs alltså ) för att sedan promenera upp till sin kompis längre upp. Han är en helt vanlig kille som har fast jobb , tränar , har partner , en fin familj osv . Hur som helst , när han stod bakom huset och tänder sin joint och börjar röka så kommer denna mannen fram och det visa sig vara en civil polis , han genomförde då en kroppsvisitering och genomförde en husrannsakan i bilen men hittade inget . Efter mycket snack blev han lugn och förstod att killen inte va en "kriminell" typ utan en helt vanlig kille som har det lite stressigt om dagarna. Han är helt ren i registret och ärInte tidigare straffad. Civilpolisen förstod att han var en bra kille .Civilpolisen beskrev även vilka konsekvenser det skulle få för detta . ( bli av med jobb, böter ,körkort o.sv . Det slutade med att han säger " du verkar va en bra kille jag är schyst och släpper dig, men du får en varning . Om en månad eller kanske ett halvår , kommer jag stoppa dig och då ska du med in på prov för jag vill se att du är ren . " ( vet inte vad man ska tro om det men ... ) han släppte honom i alla fall och lät honom Köra sin bil hem och nu går han bara runt och tänker om detta. Min fråga är alltså begick polisen tjänstefel
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din kompis blev misstänkt för att ha rökt cannabis, och att polisen valde att inte göra en anmälan, och nu undrar du om detta är ett tjänstefel.

Ringa narkotikabrott

Att röka cannabis utgör brottet ringa narkotikabrott, och kan ge böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Oavsett vad man är påverkad av, och hur mycket man har i sig, utgör eget bruk av narkotika huvudsakligen ringa narkotikabrott och ger nästan uteslutande 30 dagsböter i straff, även om det finns fängelse i straffskalan.

Rapporteftergift

Polisen har generellt en skyldighet att rapportera brott när de fått kännedom om det (9§ polislagen). Dock får polisen lämna så kallad rapporteftergift, alltså att inte rapportera någon för brott, om det med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och att det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Då säger polisen i princip till en att de inte kommer rapporter en för brott, men förklarar allvaret i brottet ändå som en typ av varning. I detta fall är det uppenbart att brottet endast skulle ge böter. Att brottet är obetydligt ska bedömas utifrån samtliga omständigheter som föreligger, men om det framstår som bagatellartat, resurskrävande, eller om det inte fanns risk för andra människors liv och hälsa. Så långt verkar det inte vara fel av polisen att fatta ett sådant beslut för detta brott i sig, även om det kanske inte huvudsakligen görs för ringa narkotikabrott utan oftast för olika trafikbrott.

Rapporteftergift efter inlett förundersökning

En rapporteftergift innebär att polisen inte rapporterar en person för brott, utan att förundersökning ens inleds. Förundersökning kan inledas och läggas ned, men då har man blivit rapporterad och misstänkt i polisens register.

Om förundersökning har inletts utesluter detta möjligheten att lämna rapporteftergift, enligt en del JO-beslut. För att polisen ska få lov att göra en husrannsakan av bilen, förutsätter detta att förundersökning är inledd (28 kap. 1§ rättegångsbalken). Detta innebär att om polisen har gjort en husrannsakan i syfte att leta efter droger i bilen, så inleds förundersökning i samband med detta beslut, och då får rapporteftergift inte ges efter detta. Att någon röker narkotika är generellt ensamt inte tillräckligt för att göra husrannsakan i bilen, men det kan ligga annan information bakom som endast polisen känner till. Alternativt har förundersökning inletts med husrannsakan, och sedan har förundersökningen lagts ned genom beslut från förundersökningsledare eller åklagare, vilket får ske.

Men om sökningen i bilen inte syftade att hitta narkotika, utan endast för att leta efter farliga föremål för polisens säkerhet, som är ägnade att användas vid brott, om de med hänsyn till omständigheterna kan antas att sådant föremål kan påträffas i bilen (20a§ polislagen), får detta göras utan att inleda förundersökning. Då får rapporteftergift lämnas.

Sammanfattningsvis

Det är många faktorer som påverkar hur polisen får agera, och vad som påverkar hur polisen agerar. Det kan finnas information som polisen haft som inte framgått för din kompis. Om polisen gjorde en husrannsakan i bilen för att leta efter narkotika, kan man inte lämna rapporteftergift efter det, och då kan detta utgöra ett tjänstefel. Men har förundersökning lagts ned istället, vilket innebär att din kompis har blivit rapporterad för brottet men att utredningen lagts ned, så är detta okej i sig. Det är svårt för mig att säga vad som har skett i ert fall, det är i princip bara polisen som vet, och därför kan jag tyvärr inte säga något med säkerhet kring detta. Men möjligheten finns att tjänstefel har begåtts beroende på omständigheterna kring polisens beslut.

Om ni misstänker att polisen gjort tjänstefel, kan man anmäla detta till Justitieombudsmannen, vilket ni kan läsa mer om på deras hemsida.

Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?