Begäran om överprövning av åklagares beslut avseende nedläggande av förundersökning

2019-04-16 i Förundersökning
FRÅGA
HejMin far blev påkörd av en bilist den 29 december och hade trots i sig 4 livshotande olika skador lyckas kämpa sig tillbaka efter ha lagts i medicins koma, respeirator, hjärnblödningar och massa operationer för de multiskador han drabbades av med diverse benbrott.I bästa fall kommer han kunna gå några steg med hjälpmedel. Olyckan hände när han kl.12.00 mitt på dagen blev påkörd när han skulle korsa vägen och bilisten hävdade att han hade sol i ögona och körde 50 km/h, det är 70 km/h på den aktuella vägen och saknar övergångsställe. Polisen har noterat att det var sol och försämrad sikt därav och nu har precis åklagaren bestämt sig för att lägga ner fallet p.g.a. att hon inte kan BEVISA att föraren varit oaktsam, trotts att det är en lång raksträcka det hände på. Finns ett vittne som sätt hela olyckan och han hävdar min far kollat och slöppt förbi trafik innan han med sin hund började gå över (vilket han nästan han). Vittnet har reagerat på att inte bilisten väjade då ingen mötande trafik kom. Därför undrar jag om detta verkligen kan stämma att det räcker att det finns sol i ögona och man säger och kanske har kört 50 km/h? På så vis undslipper straff som t.ex oaktsamhet eller grov vårdslöshet i trafik. Funderar nu på en överklagan och skriver här för att bedömma vilka rimliga chanser det finns samt vad som gäller kring skadestånd och från bilens fsk gällande ersättning (han har hitils fått 20 Tkr för sveda och verk samt sjukhusräkningar betalda kostar även överprövan ngt
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din far har blivit påkörd av en bil och drabbats av skador. Nu har åklagaren lagt ner förundersökningen på grund av bristande bevisning och du undrar om det kan vara korrekt att lägga ner förundersökningen i ett fall som detta. Du undrar också om möjligheten att överklaga beslutet om nedläggning samt vad som gäller kring skadestånd. Jag ska försöka reda ut dina frågor en efter en så att du kan få klarhet i din situation.

Nedläggning av förundersökningen

Regler om förundersökning finns i 23 kap rättegångsbalken (RB). I 23:4 2 st RB stadgas att om det inte längre finns anledning att fullfölja en förundersökning, kan den läggas ner. Att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen kan bero på att åklagaren inte anser att det finns tillräckligt med bevisning för att det ska kunna leda till en fällande dom. Det är i ditt fall omöjligt för mig som utomstående att ta ställning till om åklagarens beslut är korrekt eller inte. Det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade personen har begått den påstådda gärningen för att domen ska bli fällande. Om åklagaren inte kan tänka sig att domen kommer bli fällande har åklagaren anledning att lägga ner förundersökningen. Att det fanns ett vittne behöver inte automatiskt betyda att det finns tillräckligt med bevis för att fullfölja förundersökningen. Det är också viktigt att tänka på att det är åklagaren som har bevisbördan. Det betyder att det är åklagaren som måste kunna bevisa att den misstänkte är skyldig. Det är inte den misstänkte som måste bevisa att hen är oskyldig.

Möjlighet att överpröva beslutet

Eftersom du är missnöjd med åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen kan du vidta vissa åtgärder. Viktigt är här att du inte kan överklaga ett sådant beslut, utan du kan överpröva det. En överprövning är en möjlighet att få åklagarens beslut ändrat. En överprövning innebär att en högre åklagare granskar beslutet och det kan leda till att beslutet ändras eller står fast.

Viktigt i detta fall är vem som har rätt att begära överprövning. Det är som huvudregel endast den som är berörd av beslutet som kan begära överprövning. Som berörd räknas den som utsatts för brottet samt den som misstänks för brottet. Detta betyder att du inte kan begära överprövning åt din far, utan din far måste själv skicka in begäran. Du kan självklart hjälpa honom att upprätta begäran.

En begäran om överprövning bör vara skriftlig och måste vara tydlig och fullständig då den skickas in. En ofullständig begäran om överprövning granskas normalt inte. Det är därför viktigt att vara noggrann när ni utformar din fars begäran om överprövning. Det finns inga formkrav på vad en begäran om överprövning ska innehålla, men jag rekommenderar er att noggrant formulera vilka skäl ni åberopar för att beslutet ska anses vara felaktigt. När ni har formulerat er begäran om överprövning ska ni skicka den till den åklagarkammare där beslutet om nedläggande fattades. Det finns ingen tidsfrist för när begäran om överprövning måste ha kommit in. Att begära överprövning kostar inget. När ett beslut fattats avseende din begäran om överprövning skickas en kopia av beslutet hem till dig eller till din e-post.

När ni upprättar er begäran om överprövning kan ni använda er av denna blankett.

Jag har ovan utgått från att du anser att beslutet som åklagaren tagit är felaktigt, och att det borde ändras. I ett sådant fall är er möjlighet att begära överprövning. Om det däremot är så att det har framkommit ny bevisning sedan beslutet om nedläggande fattades, kan ni istället begära omprövning, då prövas beslutet igen av samma åklagare. Detta är dock bara möjligt då det har framkommit ny bevisning, och eftersom det inte verkar som att så är fallet kommer jag inte gå in närmare på omprövning.

Ersättning

Även om förundersökningen har lagts ner kan din far ha rätt till ersättning. Denna ersättning kommer i första hand från försäkringsbolaget, vilket har skett i din fars fall. Om försäkringen inte skulle täcka skadan kan din far vända sig till Brottsoffermyndigheten som ersätter skador i många fall. Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida här.

Är något oklart kan du höra av dig till mig på lovisa.lundgren@lawline.se så förklarar jag!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (377)
2019-09-19 När får jag tillbaka mina beslagtagna saker från polisen?
2019-09-15 Får polisen avlyssna mitt nya telefonnummer?
2019-08-29 När får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas?
2019-08-10 Jag är misstänkt för stöld, blir jag gripen om jag åker på semester?

Alla besvarade frågor (73005)