Begäran om försäljning av samägd fastighet på offentlig auktion

2016-09-06 i Samägandeavtal
FRÅGA
om jag äger en större andel av huset och min sambo inte vill sälja, har jag då rätt att sälja utan hans godtycke?Han vill inte köpa loss mig heller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samägande återfinns i samäganderättslagen, se här.

Eftersom att ni inte är överens i frågan om försäljning kan du inte själv välja att sälja fastigheten i vanlig ordning. Istället kan du i denna situation utnyttja den rätt du har enligt 6 § samäganderättslagen, genom att begära att tingsrätten ska försälja fastigheten på offentlig auktion. Detta kan du begära såvida ni inte har avtalat bort denna rätt. Har ni inte avtalat om detta kan din sambo inte motsätta sig försäljningen med mindre denne har synnerliga skäl för det.

Vid auktionen får du och övriga delägare lämna bud, och de kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare i proportion till respektive ägarandel, 15 § samäganderättslagen.

Vid offentlig auktion kan ni även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, dvs. ett pris som köpeskillingen för fastigheten inte får underskrida. Om ni väljer att begära ett minimipris, och inga bud inkommer som överstiger det priset, kan fastigheten följaktligen inte försäljas.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85655)