Begära ut information från ett privat företag

FRÅGA
Kan jag begära ut arbetad tid för en anställd i ett privat företag? Dvs jag vill ha en anställds arbetade tid för perioden maj till november 2017 med datum och tid.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En utomstående person kan inte ta del av ett privat företags uppgifter om en anställds arbetstid utan samtycke. Däremot när det gäller statliga och kommunala aktörer så gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att man kan begära ut alla offentliga handlingar som finns där. Men när det handlar om ett privat företag så finns det ingen motsvarande möjlighet. Därför kan du inte begära ut arbetad tid för en anställd i ett privat företag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88083)