Begära ut handlingar genom partsinsyn

2017-11-13 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej ! Jag undrar om jag har rätt att begära ut mitt ärende på försäkringskasssan ? Jag vill kunna kontrollera vad som skrivits av handläggaren i ärendet , står inför ett nekande av sjukpenning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Du har rätt att begära ut alla handlingar i ditt ärende som du är part i hos Försäkringskassan. Det här betyder att du har rätt att begära ut allt som har antecknats och skrivits in i ärendet av en handläggare. Försäkringskassans verksamhet styrs av reglerna om sekretess. Men sekretess gäller inte mot en person som ärendet berör. Så du har partsinsyn och får därför ta del av alla handlingar i ditt ärende. Du behöver bara kontakta Försäkringskassan, identifiera dig och sedan säga att du vill ta del av alla handlingar i ditt ärende.

Förvaltningslagen 16 §: En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (218)
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet
2021-07-31 Sjukpenning vid pension
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring
2021-06-25 Hur mycket förmögenhet får jag ha om jag har bostadsbidrag

Alla besvarade frågor (95724)