Begära ut handlingar från rättegång

FRÅGA
Hur kan jag få tag på handlingar kring mord rättegång från 1993
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vänd dig till den domstol som dömde i målet med en begäran om att få ut de handlingar som finns kopplade till målet. Rätten att få ut allmänna handlingar följer av tryckfrihetsförordningens andra kapitel.

För att domstolen ska kunna veta vilket mål du efterfrågar bör du specificera din ansökan med mål-nummer eller annan uppgift som gör att målet går att identifiera.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (123)
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?

Alla besvarade frågor (85250)