begära ut handling med sekretess

2021-02-09 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag fick reda på att förhöret av den utpekade i en förundersökning, som nu lagts ner, är sekretessbelagt. Jag vill överklaga det beslutet. Vart vänder jag mig till för det, och hur går den processen till? Jag var målsägare i fallet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring förundersökningsprotokoll och rätten att begära ut dessa hittar du i offentlighets- och sekretesslagen, rättegångsbalken och tryckfrihetsförordningen.

Offentlighetsprincipen

Ett förundersökningsmaterial är normalt en allmän handling då det förs löpande. Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga, vilket följer av offentlighetsprincipen. (2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen) Det finns dock regler om sekretess som kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket innebär att de inte får lämnas ut till allmänheten.

Förundersökningssekretess

När det gäller förundersökningar kan det ibland föreligga förundersökningssekretess. Det betyder att förundersökningsmaterialet inte får lämnas ut. Förundersökningssekretess föreligger till exempel om det kan antas att ett utlämnande av förundersökningsprotokollet kan försvåra eller skada utredningsarbetet.

I vissa fall kan det råda förundersökningssekretess även efter det att åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen. Detta begränsar i sådant fall rätten att begära ut förundersökningsmaterialet även fast förundersökningen har lagts ner. (18 kap 1§ offentlighet- och sekretesslagen)

Part och målsäganden

Sekretess gäller däremot inte mot den som är part i ärendet utan den personen har som utgångspunkt rätt till insyn, vilket innebär att materialet kan få lämnas ut till hen även om det egentligen råder sekretess (10 kap 3§ offentlighet- och sekretesslagen och 23 kap 18§ rättegångsbalken)

Målsägande är den mot vilken ett brott är begånget eller den som lidit skada av brottet. Målsägande är dock inte part i målet under förundersökningsstadiet, vilket innebär att hen inte heller har rätt till partsinsyn i förundersökningsmaterialet och kan alltså inte få materialet utlämnat till sig på den grunden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?