Begära ut allmän handling

FRÅGA
Var kan jag begära ut domen i fallet med småbarnsförälder som sålt skjutvapen till kriminella?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en en grundlagsstadgad rätt att ta del av allmänna handlingar. En dom är en allmän handling. Du har alltså en grundlagsstadgad rätt att begära ut domen som du är intresserad av. För att begära ut den måste du vända dig till den domstol som har haft hand om målet. Du har rätt att vara anonym när du begär ut domen och du behöver heller inte uppge orsaken till varför du vill begära ut den. Innan en myndighet ska lämna ut en allmän handling måste de alltid göra en sekretessprövning, denna prövning kan göra att din begäran kan dröja lite innan den levereras eftersom domstolen kan behöva maska vissa uppgifter.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (113)
2020-03-30 Kan jag få tag i en dom som meddelats för mer än tio år sedan?
2020-03-18 Begära ut löneuppgifter från vårdcentral
2020-03-10 Till vilken myndighet anmäler man misstänkt förtal i tidningar?
2020-02-29 Är min anställning hos kommunen offentlig?

Alla besvarade frågor (78776)