Begära skadestånd av kommunen för cykelolycka på dålig väg?

Hej!

Ramlade med cykeln för en månad sen på en cykelväg i nerförsbacke. Jag cyklade sakta, bromsade hela vägen ner. Det var en bula på asfalten och runt den var det en skåra (4-6 cm bred). Jag såg inte denna ojämnhet, mest troligt p.g.a. att jag blev bländat av solen. Tror att cykelhjulet fastnade i skåran. Platsen var markerad med vit, tunn linje. Enligt många som jag har pratat med har denna bula funnits i flera år utan att blivit åtgärdat.

Jag ramlade, slog i axeln mot asfalten, fick skrubbsår, blåmärken och lårkaka. Besökte akuten och röntgen där det konstaterades en nyckelbensfraktur och lindrig hjärnskakning. Eftersom jag inte kunde stödja mig på höger benet tog jag kontakt med ortopeden och fick höften också röntgad en vecka senare. Men det är mjukdelsskada som inte syns på röntgen. Nu går jag hos fysioterapeuten för både axeln och benet.

Vad kan jag begära för skadestånd av kommunen för sveda och värk?

Jag är pensionär och har ingen olycksfallsförsäkring.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag relativt detaljerat redogöra för ifall kommunen är skadeståndsskyldiga utifrån ett antal faktorer. Ifall du vill ha ett kortare svar på din fråga kan du läsa sammanfattningen längst ner i svaret.

I mitt svar utgår jag ifrån att det är kommunen som har ansvar för den cykelväg som olyckan skedde på. Om du är osäker på detta kan du alltid höra av dig till kommunen och fråga.

Eftersom din fråga handlar om kommunens skadeståndsansvar blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig.

Är kommunen ansvariga för skadan?

Om någon genom vårdslöshet orsakar person- eller sakskada är de skyldiga att ersätta skadan, se SkL 2 kap. 1 §. Då kommunen är ansvariga för vägen är det mot de du ska rikta skadeståndsanspråket för dina personskador. Frågan är då om kommunen har varit vårdslös genom sin underlåtenhet att laga skåran i asfalten.

Har kommunen varit vårdslös?

Vid en prövning om kommunen agerat vårdslöst tar man hänsyn till ett antal olika faktorer:

1) Hur mycket hade det kostat kommunen att laga skåran i asfalten.

2) Hur stor var risken för att någon skulle skada sig.

3) Hur allvarlig och stor skulle den potentiella skadan kunna bli.

4) Hur medvetna om skaderisken var kommunen.

Utifrån informationen i din fråga skulle jag säga att skåran i asfalten antagligen inte hade kostat så mycket för kommunen att laga. Risken för att någon skulle skada sig verkar även den varit relativt stor och de potentiella skadorna måste antas kunna bli allvarliga, som i ditt fall. Utöver det borde kommunen insett att det medför en skaderisk att ha sådana skåror i cykelvägarna, speciellt eftersom de har ansvar för ett stort antal vägar.

En annan aspekt som kan vara relevant att ta hänsyn till är ifall du på något sätt varit medvållande till skadan, men eftersom du cyklade långsamt och försiktigt nedför backen finns det inget som tyder på det. Jag skulle med detta i åtanke göra bedömningen att kommunen handlat vårdslöst, speciellt om det är så att denna skåra har funnits i vägen under flera år. Jag vill dock poängtera att denna bedömning är svår att göra för mig då jag inte känner till alla omständigheter i fallet.

Vilken ersättning har du rätt till?

Min bedömning är alltså att du har rätt till skadestånd för att kommunen genom sin underlåtenhet att åtgärda denna skåra i asfalten på ett vårdslöst sätt har orsakat dig personskada. För det första har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och övriga kostnader (exempelvis transportkostnader eller liknande), se SkL 5 kap. 1 §. Du har också rätt att få ersättning för eventuell inkomstförlust. Sist, som du nämner, kan du även ha rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som är tillfälligt (sveda och värk) och även stadigvarande sådant (lyte och men). Du har även rätt till ersättning ifall du lidit särskilda olägenheter till följd av skadan.

Vad bör du göra nu?

Du bör höra av dig till kommunen och meddela de om vad som hänt och att du kräver skadestånd. Sedan bör du bifoga alla sjukhusbesök, transporter och övriga skador du kräver ersättning för och kvitton för dessa kostnader. Du bör även meddela att du kräver ersättning för sveda och värk och eventuellt för bestående men ifall du har några sådana (exempelvis ärr). Hur mycket du kan få i ersättning för sveda och värk är väldigt svårt att säga då det återigen beror på en rad olika faktorer. Det man kan säga är att ersättning i allmänhet betalas ut för den tid du är sjukskriven. Ifall du inte arbetar får man göra en uppskattning av den tiden. Ersättningen du kan få ut avgörs alltså av hur länge du är sjukskriven.

Efter att du hört av dig till kommunen betalar de förhoppningsvis ut skadeståndet till dig. Om de inte gör det är ditt andra alternativ att ta ärendet till tingsrätten, men eftersom detta kan kosta dig mycket pengar rekommenderar jag dig att först rådgöra med en jurist.

Sammanfattning

Utifrån den information jag fått är min bedömning att kommunen genom sin passivitet att fixa vägen varit vårdslös. Därmed har du rätt till skadestånd av kommunen för de personskador du lidit. Du bör höra av dig till kommunen och meddela att du kräver skadestånd. Bifoga även vad du kräver ersättning för, som sjukhusbesök, transportkostnader, liknande utgifter och kvitton på dessa kostnader. Du bör också meddela att du kräver ersättning för sveda och värk och eventuellt lyte och men ifall du lidit några stadigvarande men av olyckan. Förhoppningsvis betalar kommunen ut skadeståndet till dig. Ifall de inte gör det är ditt alternativ att ta ärendet till domstol. I sådana fall rekommenderar jag dig starkt att först prata med en jurist som kan bedöma dina skadeståndskrav utifrån alla omständigheter, detta eftersom det kan kosta dig mycket pengar att driva ärendet i domstol.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen. fall du behöver hjälp med att framställa krav till kommunen kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”