Begära skadestånd av bilförare som kört på hund som följaktligen dog

FRÅGA
Hej Vi bor på landsbygden, inför hastighetsgränsen 50. En väldigt snabb bil, som väckte min hunds uppmärksamhet, vilket fick henne att fly undan mot skogen, men bilen var snabbare än den och chockade henne bakifrån. Bromsmärken i asfalten var mer än 10 meter, vilket indikerar hastigheten. Tyvärr slutar hennes liv! vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din hund har avlidit till följd av att en bilförare kört på henne i väldigt hög hastighet utanför ert hem. Du undrar nu om bilföraren kan hållas ansvarig för din hunds död och hur du ska gå vidare med detta.

Du har lidit en sakskada

Din hund betraktas som en "sak" i lagens mening, vilket innebär att du enligt lagen har orsakats en sakskada genom att din hund dog. Du har möjlighet att begära skadestånd av bilföraren om du anser att det är hen som har orsakat skadan.

Förutsättningar för att du ska få ersättning

För det första så måste det kunna visas att det finns ett adekvat samband mellan bilförarens agerande och din hunds död. Utifrån de uppgifter du lämnat så upplever jag detta som ostridigt.

En annan viktig förutsättning för att du ska få skadestånd av bilföraren är att det kan bevisas att hen har orsakat din hunds död antingen genom uppsåt eller genom vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Culpabedömning

Jag bedömer att det är uteslutet att bilföraren skulle ha haft för avsikt att din hund skulle dö, därför går jag direkt på att göra en så kallad culpabedömning för att avgöra om bilföraren agerat vårdslöst.

Trafikreglerna

Den mest självklara typen av vårdslöshet är överträdelser av normer, exempelvis trafikregler. Om bilföraren har kört i en högre hastighet än vad som tillåts på vägen så kommer hen mest troligt att anses ha agerat vårdslöst - och du har således en bra chans att få skadestånd.

Vad kan du göra nu?

Jag rekommenderar dig nu att skicka in en stämningsansökan om skadestånd. Du måste vända dig till rätt domstol och ansökan ska innehålla specifika uppgifter (42 kap. 2 § rättegångsbalken). Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att boka en tid med någon av våra jurister här på Lawline!

Önskar dig lycka till i din process!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (173)
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

Alla besvarade frågor (86582)