Semesterersättning utbetald med månadslönen

FRÅGA
Jag har en behovsanställning på en mack. Med timlön. Jobbar fre. Lö. Sön varannan helg. Semesterersättningen sparas i en pott och betalas ut på majlönen varje år. Kan jag begära att få ut den varje månad? Jag tycker detta påminner mer om hur man gör vid fast anst/månadslön. Lönekontoret säger nej.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterlagen ändrades 2010. Förändringen innebär att det inte är tillåtet att utbetala semesterersättningen i samband med lönen varje månad. De nya ändringarna innebar b.la att alla anställda har rätt till semesterledighet oavsett anställningstid och antal arbetade timmar, och att semesterersättning inte längre kan ingå i lönen. (undantag finns, se nedan)

Utgångspunkten är att semesterersättning inte i något fall ska antas ingå i ersättningen för arbetet. Rätten till semesterersättning kan inte avtalas bort. Dock kan arbetsgivare avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut under anställningstiden i det fall anställningen är kortare än tre månader. (se 5 § Semesterlagen) I de fallen finns det inget förbud mot att semestersättning ingår i lönen och betalas ut löpande med lönen. Det ska dock öppet och tydligt redovisas vad som utgör lön och vad som avser semesterersättning. Om semesterersättningen inkluderas så måste lönen ökas. Men observera att det enbart är möjligt för tidsbegränsade anställningar upp till tre månader, exempelvis när man har ett sommarjobb.

Jag tolkar det som att du har en anställning som sträcker sig över en 3 månaders period. Det är därmed därför lönekontoret säger nej till att betala ut din semesterersättning varje månad eftersom att de inte får betala ut semesterersättningen på det sättet enligt lag. Detta innebär således att du inte kan begära att få semesterersättningen i samband med lönen varje månad. När semesterersättning ska utbetalas kommer man överens om. De allra flesta får sin ersättning i samband med ledigheten eller vid en överenskommen tidpunkt på året, tex som i ditt fall, på majlönen. I annat fall utgår alltid semesterersättning när en anställning upphör.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?