FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende31/01/2023

Begära ett arrenden

En fastighetsägare har styckat av fem tomter av sitt småhus men det är svårt att hitta köpare i många år , beskattas tomtförsäljningarna som lager eller kapital om det säljs 1-2 per år ? Har ovan fastighetsägare rätt orsak att ej att ingå ett 3 års lägenhetsarrendesavtal ( föreningen bygga en ny brygga ) för privat bruk. Fastighetsägarens skäl är: - vill inte räknas som näringsidkare skattemässigt då detta kommer att påverka negativt för tomtaffärerna etc. - han inte har råd att ha fler arrendeavtal då eventuell skatte- och juridiska kostnader riskerar vara mycket högre än arrendeavgiften. - han har inte råd och lust att lösa in föreningens brygga samt att han inte vill ha med svåra och kostsamma grejer . - han tycker att det är en förmögenhetsöverföring från markägare till arrendator när markägaren ska betala marknadsvärde av bryggan ( inte produktionsvärde) vid inlösen ,men han kan inte kan ta ut tillräckligt hög hyra ( på minst 100 000 kr /år efter skatt ) för att ha beredskap för juridiska biträde , besiktningsman, etc. 4a. Er fasta råd för att få fastighetsägare att vilja ingå ett lägenhetsarrendesavtal ? 4b. Det är vanligt att bryggans bokförd värde, skick och även läge är de faktorer som tar med när bryggan ska lösas av fastighetsägaren. Håller det om läget inte med i grunden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Allmänt om arrende

Ett arrende är en form av hyresavtal där ägaren av mark mot ersättning låter någon annan bruka dennes mark. Det finns flera typer av arrende men de fyra huvudsakliga är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Ett jordbruksarrende är som namnet antyder när man arrenderar mark för jordbruk. Bostadsarrende är när arrendatorn har för avsikt att bosätta sig på den arrenderade marken. Ett anläggningsarrende används när arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar byggnader för att bedriva verksamhet på marken. Det kan röra sig om en fabrik eller liknande men också enklare maskiner eller dylikt. De arrenden som inte faller inom dessa kategorier kallas lägenhetsarrenden. Med största sannolikhet är det alltså ett lägenhetsarrende som vore aktuellt i ditt fall.


Avtal om lägenhetsarrende ska ingås skriftligen om man inte kommit överens om annat, se 8 kap. 3 § 3 st. jordabalken. Jag skulle dock starkt rekommendera att alltid se till att upprätta alla typer av avtal i skrift eftersom det är väldigt svårt med bevisningen annars, vilket är väldigt jobbigt om en tvist om avtalet uppstår.


Ett arrende är en frivillig upplåtelse av en rätt att nyttja mark. En markägare kan med andra ord själv välja om den vill ingå detta avtal, och några egentliga skäl behöver inte presenteras. I de fall då en annan fastighet måste tas i anspråk på grund av något angeläget syfte, exempelvis för att en person måste köra över sin grannes tomt för att nå en väg, kan ett officialservitut upprättas, men det är en annan typ av nyttjanderätt, och det tar sikte på andra situationer. Detta kan då ske utan markägarens samtycke, men det är ovanligt. Både arrende och servitut är stora inskränkningar i äganderätten till en fastighet, och därför är det bara i absoluta undantagsfall som man kan tvinga en person att ingå ett sådant avtal.


Personen måste med andra ord inte presentera godtagbara skäl för att vägra ett arrende. Däremot ställer personen upp väldigt tydliga skäl till varför man inte vill ingå avtal om arrende i dagsläget, vilket gör förhandlingarna lättare för den som vill ha ett avtal om arrende.


Era fasta råd för att få fastighetsägare att vilja ingå ett lägenhetsarrendesavtal?

Det är svårt att säga vad som skulle få personen att ändra sin åsikt, annat än att personen kompenseras så att detta blir värt för personen. Det gör att det enda riktiga rådet jag kan ge är att lämna ett erbjudande som är tillräckligt ekonomiskt gynnande för markägaren, eftersom detta verkar vara det främsta problemet. Vad detta skulle vara i kronor och ören är inte möjilgt att svara på. Jag skulle råda dig att ta kontakt med en jurist på orten för att få hjälp med att skriva ett avtalsförslag som kan övertyga markägaren. Att göra det utan att ha vetskap om alla relevanta omständigheter är svårt, för att inte säga omöjligt.


Din sista fråga

Jag är inte helt säker på att jag förstår din sista fråga. För att undvika missförstånd får du väldigt gärna försöka förtydliga den på mejl till mig, så ska jag göra mitt bästa för att besvara den. Du når mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Vänligen,

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”