Begära ersättning när man företrätt sig själv?

Kan man begära ersättning för att ha företrätt sig själv vid rättegång eller agerat sin egen försvarare.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om rättegångskostnader finns i rättegångsbalken (RB). Reglerna skiljer sig vad gäller tvistemål och brottmål.

I både tvistemål och brottmål får en part företräda sig själv (även om det vid fråga om brottmål oftast utses en offentlig försvarare för den tilltalades räkning). Ersättning för rättegångskostnader regleras då på samma sätt som om parten hade varit företrädd av annan. Huvudregeln vid tvistemål är att den tappande parten ersätter motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Undantag gäller för onödiga kostnader som den vinnande parten orsakat av egen försummelse. Vill man begära ersättning för sina rättegångskostnader måste ett yrkande om detta framställas innan målets handläggning avslutats (18 kap. 14 § RB).

Vid brottmål där åklagaren fört talan kan den tilltalade vid frikännande dom begära ersättning från allmänna medel för sina rättegångskostnader enligt rättshjälpslagen, under förutsättning att kostnaderna skäligen varit motiverade för att den tilltalade skulle kunna ta tillvara sin rätt (31 kap. 2 § RB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”