Befintligt skick samt undersökning före och efter köpet enligt köplagen

2021-10-26 i Köplagen
FRÅGA
Vi har sålt en husvagn för 30000 kr i befintligt skick och skrev det även på kvittot. Vi talade om för köparen att den inte var fuktestad och vi har inte märkt något när vi bott i den.Mannen kröp och lyste med ficklampa och var nöjd med det han såg. Nu efter en vecka har dom gjort ett test och rivit fronten och det visar dig vara mycket skadat.Dom har kontaktat oss. Vad gör vi. Vi har ju investerat i en mindre vagn.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att ni har sålt en husvagn i egenskap av privatperson och att köparen nu menar att den (husvagnen) är behäftad med fel.


Eftersom din fråga gäller köp mellan privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Om ni har sålt husvagnen i egenskap av näringsidkare till en konsument, blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig i stället.


Såld i befintligt skick

Av din fråga framgår att ni har sålt husvagnen i befintligt skick. Inledningsvis kan därför nämnas att en befintligt skick-klausul är en form av friskrivningsklausul som brukar användas vid försäljningen av begagnade varor och innebär frihet från felansvar. Även om varan är såld i befintligt skick kan den dock vara att se som felaktig, till exempel om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till dess pris och omständigheterna i övrigt (19 § första stycket tredje punkten köplagen).


Detta innebär alltså att den av er sålda husvagnen kan vara felaktig enligt köplagen, även om ni har sålt den i befintligt skick.


Efter köpet måste köparen undersöka varan så snart omständigheterna medger det

För att köparen överhuvudtaget ska kunna få åberopa felet krävs dock att hen – efter köpet – har undersökt varan så snart omständigheterna medger det (31 § KöpL). Om köparen låter bli att undersöka varan efter köpet, kan det leda till att hen inte hinner reklamera varan i tid och därför går miste om sin möjlighet att göra felet gällande (NJA 1982 s. 301).


Eftersom köparen både har hunnit undersöka husvagnen och kontakta er inom en vecka är min bedömning emellertid att hen inte dröjt för länge med att undersöka husvagnen och att hen därför också fortfarande har möjlighet att åberopa felet.


Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökning före köpet

Däremot nämner du att köparen även har undersökt husvagnen före köpet. Enligt köplagen har köparen inte någon allmän skyldighet att undersöka varan före köpet, men om köparen ändå gör det, får hen inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid denna undersökning (20 § andra stycket KöpL).


Det är dessvärre inte möjligt att här ge ett konkret svar på om köparen av er husvagn borde ha märkt felet eller inte. Bedömningen om köparen borde ha gjort det görs i vart fall med med beaktande av hur omfattande hens undersökning varit och vilka möjligheter hen haft att upptäcka felet med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter.


Vad gäller i ert fall?

Slutsatsen är att köparen mest sannolikt inte har dröjt för länge med att undersöka husvagnen efter köpet och att husvagnen faktiskt skulle kunna vara felaktig, även om ni har sålt den i befintligt skick – till exempel om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till priset och omständigheterna i övrigt. Om köparen borde ha märkt felet vid sin undersökning av husvagnen före köpet, får hen emellertid inte åberopa det (felet).


Vi på Lawline kan hjälpa er!

Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97696)