Befintligt skick enligt konsumenköplagen?

2019-04-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Vi har köpt en bil via en bilhandlare och har tyvärr ingen garanti. I köpavtalet står det "säljes i befintligt skick", vi köpte den för drygt 1.5 vecka sedan. Nu startar inte bilen och vi misstänker att bränslepumpen gått sönder. Har vi någon rätt att kräva handlaren på pengar eller häva köpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten för mitt svar är att ni köpt bilen som konsumenter av en bilfirma, varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig (1 § KKöpL). Konsumentköplagen reglerar vad som gäller om en konsument köper en vara (t.ex. en bil) av en näringsidkare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att det inte får avtalas om sämre villkor för konsumenten än vad lagen anger.

Fel i vara enligt konsumentköplagen
Ett fel i varan föreligger bland annat om den inte stämmer överens med avtalet. Varan ska vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § KKöpL). Om bilen sålts i "befintligt skick" eller med liknande friskrivning ska den anses som felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (17 § KKöpL). Huruvida bilen varit i sämre skick än ni med fog kunnat förutsätta är bland annat beroende av priset; ju dyrare bilen var, desto mindre anledning hade ni att förutsätta att den skulle gå sönder. Omständigheter kring köpet är också av betydelse, exempelvis hur noga bilen undersöktes före köpet, om bilhandlaren gav utfästelser och förtroendegivande svar när ni frågade om fel eller i övrigt gav upplysningar om att bränslepumpen var dålig.

Påföljder vid fel i vara
Om bilen är i sämre skick än vad ni kunnat förvänta er föreligger ett fel i varan, varpå ni som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet. Ni kan även kräva skadestånd (22 § KKöpL). Ni har som köpare i första hand rätt att begära avhjälpande (säljaren är skyldig att reparera bilen) eller omleverans (bilen byts ut till en likvärdig) (26 § KKöpL). Kräver du som köpare annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren ändå rätt att erbjuda dessa i första hand istället för att godta hävning eller prisavdrag, så länge som det sker utan dröjsmål (27 § KKöpL).

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, om säljaren inte vidtar dessa åtgärder inom skälig tid efter reklamationen eller om åtgärderna inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen kan köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 § KKöpL). Rätt att häva köpet föreligger dock enbart om felet är av väsentlig betydelse för er (29 § KKöpL). För att avgöra om felet är av väsentlig betydelse görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Sammanfattande svar på era frågor
Bilhandlaren kan inte avskriva sig felansvar utan konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel. Trots att bilhandlaren sålt bilen i "befintligt skick" svarar denne för att varan inte är i ett sämre skick än vad ni med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter har med fog kunnat förutsätta. Om ett fel föreligger ska ni reklamera felet till säljaren och ange vilken påföljd ni vill göra gällande. Om säljaren inte är tillmötesgående kan ni vända er till ARN eller väcka talan i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (876)
2019-08-21 Köpt bil men hittat fel inom 3 veckor, vad gör man?
2019-08-20 Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare
2019-08-19 Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?
2019-08-16 Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?

Alla besvarade frågor (72167)