Befintligt skick

2016-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag sålde en vattenskoter för en dryg månad sedan i befintligt skick. Skotern har varit renoverad för ett par år sedan och det finns det inga kvitton på. Detta har jag informerat köparen om. Jag har berättat allt jag som lekman vetat och varit ärlig. Nu kontaktar köparen mig och säger att motorn totalhavererat. De har rivit motorn och säger att den är fuskrenoverad, men jag har använt den en hel del själv efter reparationen samt haft den inne på storservice efter det hos ett stort vattenskoterföretag. Köparen säger att motorn inte "satt på rätt plats", samt att det "saknas vitala delar". Köparen har använt vattenskotern sedan köpet så jag ställer mig frågan hur han kunnat det utan vitala delar? Vattenskoterföretaget borde rimligtvis upptäckt vitala fel vid servicen. Nu hotar köparen med domstol. Om det går så långt, hur går det till? Han bor i Umeå och jag i Stockholm.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att köparen inte är nöjd med vattenskotern och hävdar fel i vara. Eftersom både köparen och du (såsom jag tolkar det) är privatpersoner och därmed jämställda parter samt att avtalet avser en vattenskoter gäller köplagen (1990:931) i det här fallet. Att sälja något i befintligt skick betyder att man inte att man avsäger sig samtliga fel, utan om det är något särskilt man känner som är felaktigt med varan bör man som säljare säga till särskilt om det. Dock har köparen en mycket mer långtgående undersökningsplikt om varan säljs i befintligt skick, vilket utläses ur 19 § köplagen. Där stadgas att även om varan sålts i befintligt skick ska den anses felaktig i det fall att några av punkterna 1-3 är uppfyllda, se här. Varan ska alltså anses felaktig om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Enligt dig verkar du ha berättat allt du har vetat om renoveringarna och andra egenskaper om vattenskotern för köparen. Vidare verkar köparen ha undersökt vattenskotern och borde ha upptäckt dessa vitala fel om de hade funnits vid köpet. Jag kan naturligtvis inte uttala mig definitivt om detta eftersom jag känner till vad som har sagts av vem och så vidare, men det låter inte som att en stämning av köparen skulle nå framgång. Framförallt på den grund att om felet på motorn är så allvarligt borde det rimligtvis inte gå att köra vattenskotern.

OM det här mot förmodan ändå går till domstol kommer rättegången att ske i Stockholm eftersom du som svarande har sin hemvist där enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken.

Jag hoppas att du känner att du har blivit hjälpt av mitt svar! Du är mer än välkommen att höra av dig till Lawline igen i framtiden.

Allt gott!

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88087)