FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/02/2014

Fel vid köp i befintligt skick

Hej, Jag undrar lite över köplagen gällande en bil som är köpt i befintligt skick. För att påtalafel gäller då bara 19§? samt att 20 &21§§ måste vara uppfyllda?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

20-21§§ i Köplagen är generella paragrafer som, precis som du antyder, måste uppfyllas för att köparen skall kunna åberopa fel. 

20§ berör köparens undersökningsplikt och om säljaren uppmanat dig att undersöka bilen innan du köpte den så kan du inte åberopa ett fel som du borde ha märkt vid denna undersökning. Vid bedömning av hur noggrant en köpare måste undersöka föremålet brukar man ta ledning i vad ”en normal person” i köparens ställe borde ha upptäckt. Det kan också nämnas att vid köp i befintligt skick så anses denna undersökningsplikt vara utökad. 

21§ är även den en förutsättning för att kunna åberopa fel och innebär lite förenklat att fel som inte fanns vid köpet inte heller kan göras gällande mot säljaren.

Av 17§ framgår att varan skall överensstämma med vad som har avtalats och säljes den i befintligt skick är det alltså det som är avtalat. Att sälja en vara på detta sätt är alltså en så kallad generell friskrivning och begränsar säljarens ansvar för eventuella fel, vilket också föranleder att köparens undersökningsplikt är större om avtalet innehåller en sådan klausul. Dock är säljaren enligt 19§ inte helt fri från ansvar även om avtalet avser en vara i befintligt skick. Exempel på när bilen i din fråga trots friskrivningen kan anses felaktig i Köplagens mening är: 

1: Om säljaren garanterat att bilen aldrig tidigare varit skadad eller haft ett fel, jämför 19§ 1 st 1p. 

2: Om säljaren visste att det var fel på bilen men underlät att berätta detta, jämför 19§ 1 st 2p.

3: Om varan är i väsentligt sämre skick än vad som med fog kan förväntas i förhållande till priset, jämför 19§ 1 st 1p.

Som ett sammanfattande svar på din fråga så beror det på hur avtalet ser ut, men om avtalet avser bilen i befintligt skick så är det  under förutsättningarna i 19§ som ett fel kan göras gällande mot säljaren och 20-21§ måste också vara uppfyllda.

Vänligen


Christoffer TreutigerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo