FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt17/07/2019

Bedriva verksamhet hemifrån - när inträder skyldigheten att betala skatt?

Jag har drivit verksamhet hemma i form av skönhetssalong i 3 år och tagit betalt via Swish. Idag fick jag ett brev från skatteverket att dem fått reda på detta och vill ha kontoutdrag från dessa år. Vad kan hända nu? Vad bör jag tänka på?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte hur många insättningar det rör sig om och hur stort belopp per år som du mottar. Du anger däremot att det är fråga om en skönhetssalong som du själv driver och att verksamheten har pågått i tre år.

Den omständigheten att Skatteverket har begärt in dina kontoutdrag tyder på att insättningarna har haft en sådan omfattning att de skulle anses vara skattepliktiga intäkter. Skatteverket har i en rättsfallskommentar betonat att insättningar som avser ersättning för utförda prestationer är skattepliktiga, du kan läsa den här

Det är framförallt två typer av beskattningar som kan bli aktuella. Inkomstbeskattning och mervärdesbeskattning (moms). Om du anses bedriva näringsverksamhet kan du behöva upprätta en bokföring.

Jag kommer därför i mitt svar förklara lite allmänt för dig om vad som gäller man bedriver en verksamhet, och när skyldigheten att betala skatt inträder, samt ge tips på hur du kan gå till väga.

Bokföringsskyldighet vid näringsverksamhet

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna (2 kap. 6 § första stycket bokföringslagen (BfL). Bokföringsskyldigheten innebär i korthet att alla affärshändelser (intäkter, kostnader, insättningar, uttag, investeringar) löpande ska bokföras i en grundbok (kronologisk ordning) och i en huvudbok (systematiskt ordning), (5 kap. 1 § första stycket BfL).

Du kan läsa mer om detta på hemsidan verksamt.se (här)

Inkomstbeskattning - skyldigheten för folkbokförda i Sverige

Den som är bosatt i Sverige (vilket jag utgår från att du är) är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). I Sverige är alla inkomster skattepliktiga såvida de inte är undantagna från beskattning. De inkomster som är skattefria räknas upp i 8 kap. IL.

Av din fråga framgår att insättningar kommer från det arbete du bedriver i skönhetssalongen. Det kan därför bli aktuellt att beskatta inkomsten som en tjänsteinkomst eller som en inkomst av näringsverksamhet. För att det ska klassas som inkomst av tjänst ska det vara fråga om en inkomst av anställning, uppdrag, och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § IL).

Med inkomst av näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § första stycket IL). Med yrkesmässigt menas att verksamheten bedrivs varaktigt med ett vinstsyfte.

Då din verksamhet bedrivs varaktigt (tre år) och då du driver den ensam samt att du troligen har flera kunder talar mycket för att du bedriver näringsverksamhet. Det som inte framgår av frågan är om du har vinstsyfte, dvs. om du driver verksamheten för att gå med vinst. Det förhållandet att Skatteverket har frågat om insättningarna talar för att omfattningen är sådan att det troligen finns ett vinstsyfte.

Det finns således mycket som tyder på att du ska deklarera din skönhetssalong. Inkomsten utgörs av resultatet av verksamheten och baseras på bokföringen (14 kap. 2 § IL). Ett överskott beräknas genom att intäkterna minskas med de kostnader du haft för verksamheten (14 kap. 21 § första stycket IL). Du kan få mer information om inkomstbeskattning på bl.a. skatteverkets hemsida (här).

Mervärdesskatt (moms) - konsumtionsskatt

Moms ska betalas till staten vid en omsättning (försäljning) inom landet av varor och tjänster som är skattepliktiga (1 kap. 1 § mervärdesskattelagen, ML). Skönhetsvård är en verksamhet som är momspliktig. Det finns mycket i din fråga som talar för att du kan vara skyldig att betala moms. Du hittar mer information om moms på Skatteverkets hemsida (här), och på verksamt.se.

Förfrågan från Skatteverket - "Vad kan hända nu? Vad bör jag tänka på?"

Det är Skatteverket som ska bevisa att insättningarna är skattepliktiga (bevisbördan). Du är inte skyldig att besvara frågan. Om du inte svarar kan Skatteverket förelägga dig att svara och föreläggandet kan - beroende på omfattningen av insättningarna - förenas med ett vite.

Om du bedrivit en verksamhet som inte deklarerats och där bokföring inte upprättats kan du under vissa förutsättningar göra dig skyldig till såväl skattebrott (2-4 § skattebrottslagen) som bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken). Du kan också påföras en särskild avgift som beräknas på den oredovisade skatten (skattetillägg) som en påföljd för att du inte har redovisat skatter att betala med rätt belopp.

Sammanfattning

Din fråga tyder på att du troligen, utifrån dina uppgifter i frågan, bedriver en enskild näringsverksamhet som är skattskyldig för både inkomstskatt och moms och att du därför ska registrera din verksamhet hos Skatteverket. Mycket talar vidare för att du även är skyldig att upprätta en bokföring.

Jag skulle råda dig, om du inte vet hur du ska upprätta en bokföring, att du tar kontakt med en bokföringsmedhjälpare som hjälper dig med detta och som säkert kan hjälpa till vid kontakterna med Skatteverket samt även besvara deras förfrågan. Du kan även ringa anonymt till Skatteverkets skatteupplysning (0771-567 567) och ställa allmänna frågor om beskattning m.m. På hemsidan verksamt.se hittar du mycket information om hur du går till väga.

Ett ytterligare tips är att du försöker få fram underlag på de kostnader du säkerligen har haft. Om du betalat dessa via internetbanken eller med bankkort går kostnaderna att beräkna.

Jag hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”