Bedömning av misshandel och mord

FRÅGA
Hej! Är så upprörd eftersom min son blev indragen i ett slagsmål som hans kompis drog igång. Slagsmålet gick överstyr och den ena mannen avled. I chocken gör dom sig av med liket efter en skogs väg efter en dryg vecka häktas dom min son hade ett ordentligt familjeliv innan och var ostraffad. Är så orolig över hur han kommer att dömas. Hur bukar domar av detta sluta för i detta fall min son. Mvh från en förtvivlad mor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tolka av din beskrivning är detta ett fall av misshandel som resulterat i ett mord. Det är svårt för mig att avgöra vilken grad av misshandel det är fråga om, huruvida det varit grovt eller hur många personer som har varit inblandade och ifall de inblandade haft en avsikt att mörda den avlidne personen. Det är alltså flera okända faktorer som gör att jag inte kan jämföra med andra domar. Jag ska därför göra mitt bästa för att klargöra vad för typer av brott det kan vara frågan om.

De brott som tydligt framgår av din beskrivning är misshandel, mord och brott mot griftefrid (att de obehörigen har flyttat på ett lik).

Trots att din sons kompis har dragit igång slagsmålet så verkar din son ha varit delaktig i det och kan i sådant fall dömmas för grovt misshandel (med tanke på att våldet har lett till någons död och att flera varit inblandade) enligt 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700). För grovt misshandel kan han dömas till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst till sex år.

Anser domstolen att din son direkt eller indirekt har orsakat personens död så kan han dömas för mord till lägst fängelse på viss tid som då är lägst tio och högst arton år. Bedömer domstolen att omständigheterna är särskilt allvarliga och försvårande kan han även dömas till livstid enligt 3 kap. 1 § BrB. Anser domstolen att omständigheterna varit mindre allvarliga, exempelvis att din son har blivit provocerad kan han istället dömas för dråp i lägst sex månader och högst tio år enligt 3 kap. 2 § BrB. Bedömningen för vad som räknas som dråp är att gemene man ska ha haft förståelse för vad din son har gjort men att domstolen inte kan acceptera det.

Slutligen har din son och hans kompis flyttat på liket som enligt min tolkning varit i avsikt att gömma liket. Detta är ett brott mot griftefriden enligt 16 kap. 10 § BrB och straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattningsvis är det frågan om åtminstone två olika sorters brott gällande mord och behandling av ett lik. Hur domstolen bedömer beror helt på omständigheter som; hur många personer som var inblandade i den avlidnes död, ifall den avlidne varit ensam mot flera personer, ifall vapen eller andra tillhyggen har använts, om misshandeln varit särskilt grov , vilken avsikt din son har haft och ifall personens död varit en ren olycka i samband med slagsmålet eller varit ett resultat av skador och slag den avlidne fått av din son och hans kompis. Det är alltså en väldigt svårt att avgöra med så lite information kring omständigheterna till fallet och många faktorer som är avgörande. De brottsrubriceringar jag presenterat är utifrån den beskrivning du har gjort och behöver inte vara relevanta för domstolens bedömning.

Jag hoppas att jag kunnat klargöra situationen för dig ur ett rättsligt perspektiv.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (349)
2020-03-29 Smitta någon med flit med coronaviruset
2020-03-29 Hot om misshandel
2020-03-29 Ej straffmyndig - dömas för misshandel?
2020-03-28 Kan en polisanmälan om misshandel dras tillbaka?

Alla besvarade frågor (78740)