Bedömning av hobbyverksamhet

2018-10-18 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,jag är en förskolelärare som målar på fritiden. Jag får en del beställningar. Förra året sålde jag för 29 350, utgifterna uppgick till 9 340, dessutom köpte jag ett nytt staffi för 6 700 kr. Jag tycker det är roligt och måla och funderar på att gå ner i arbetstid för att få mer tid åt detta.Hur ska jag redovisa årets inkomster? Skulle det vara någon skattemässig skillnad om jag gick ner i arbetstid? Om ja, på vilket sätt då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här frågan handlar helt enkelt om inkomsten ska beskattas i inkomstslaget tjänst eller i inkomstslaget näringsverksamhet.

Inkomstslaget tjänst fungerar som uppsamlingsplats för sådana varaktiga och tillfälliga inkomster som inte kan hänföras till näringsverksamhet eller inkomst av kapital, 10 kap 1 § Inkomstskattelagen(IL)

Hobbyverksamhet hittar vi i 12 kap 37 § IL. Hobbyverksamhet är alltså en särskild kategori inom inkomstslaget tjänst. För att beskattas som tjänst får det inte handla om näringsverksamhet eller inkomst av kapital. Detta innebär att det ska handla om verksamhet som är självständig och varaktig men saknar vinstsyfte.

Till hobbyverksamhet kan t.ex. hänföras försäljning i mindre skala av produkter från målning, fiske, trädgårdsodling och dylikt när vinstsyfte saknas. Dessutom får inte hobbyverksamheten vara din huvudsakliga försörjning.

Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas för sig. Du får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet från andra tjänsteinkomster eller annan hobbyverksamhet. Om du får överskott i din hobbyverksamhet beskattas du i inkomstslaget tjänst. Du betalar då själv dina sociala avgifter i form av egenavgifter. På dina samlade inkomster av tjänst, inklusive hobbyverksamhet betalar du kommunalskatt.

Du deklarerar överskottet av hobbyverksamheten i din inkomstdeklaration på blankett T2 (SKV 2051).

Bedömning:

Man kan inte själv välja att klassa in sin verksamhet som hobby eller näringsverksamhet. En hobbyverksamhet kan ge överskott, men den ska sakna vinstsyfte! Gränsen kan vara väldigt svårt att dra och man måste göra en helhetsbedömning.Verksamheter av hobbykaraktär utan något egentligt vinstsyfte finns ofta inom ramen för s.k. kulturarbete. Det kan vara fråga om personer som normalt har fast anställning och därutöver på fritiden ägnar sig åt musik, måleri, fotografering, teater och liknande. Inkomsterna uppstår utan att det finns något uppdragsförhållande (tjänst), personerna är inte beroende av inkomsterna för sin försörjning och näringsverksamhet bedrivs inte.

I ett fall ansåg HFD att konstnärlig verksamhet skulle beskattas som näringsverksamhet trots att intäkterna av verksamheten varit obetydliga. I domskälen hänvisar HFD till att den skattskyldige under ett flertal år varit verksam som konstnär, genomgått viss konstnärlig utbildning samt varit aktiv inom konstnärsorganisationer (RÅ 1987 ref. 56).

Den faktorn att du eventuellt skulle gå ner i arbetstid för att kunna måla mer skulle kunna vara något som talar för ett det ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Att du dessutom regelbundet verkar ta emot beställning talar också för att det finns ett vinstsyfte. Jag tror dock fortfarande att det kommer ses som hobbyverksamhet. Därför skulle råda dig att redovisa inkomsten på blanketten T2 som gäller för inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (118)
2019-02-12 Behöver jag betala skatt i Sverige när jag bor och arbetar utomlands?
2019-02-09 Behöver jag betala marginalskatt om jag driver ett bolag vid sidan om min anställning?
2019-01-31 Skattskyldighet vid arbete utomlands
2019-01-28 När ska uttagsbeskattning ske?

Alla besvarade frågor (66924)