Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott

Hej!

Som studerande inom privat juridik har jag en fråga angående stöld.

1. Om en person låt oss säga en person som brutit sig in i huset där hen tar id-handlingar som pass och id-kort bor det klassas som ringa stöld eller stöld av idenitetshandlingar inom brottsbalken?

2. Om en person slår en annan person som i början slår tillbaka men är personen som slår ser att den som i början försvarar sig inte har en chans men fortsätter att slå bör det dömmas till misshandel? Om det döms till misshandel bör det dömmas till grov eller ringa misshandel då slagen kommer från personen själv utan användning av vapen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågorna besvaras med regler som finns i brottsbalken (BrB).

Fråga 1

Vilken typ av brott rör det sig om?

Den gärning du beskriver är ett stöldbrott. Genom inbrott har gärningsmannen olovligen tagit en annan persons ID-handlingar, se BrB 8:1-4.

Vilken grad av stöld rör det sig om?

Att gärningen har begåtts genom inbrott talar för att stölden ska anses vara grov, se BrB 8:4 st. 2. Detta gäller särskilt ifall brottet har begåtts i offrets bostad. Möjligen talar även det faktum att just identitetshandlingar har blivit stulna för att brottet ska bedömas som grovt. En förlust av ID-handlingar torde innebära att betydande olägenheter uppstår för offret när denne inte kan använda sitt pass och sitt ID-kort. Visst stöd för detta finns i rättsfallet NJA 1979 s. 153.

Bedömning

Min bedömning är att omständigheterna som du beskriver talar för att brottet bör anses vara grov stöld. Brottet har begåtts genom inbrott och viktiga ID-handlingar har stulits.

Fråga 2

Tolkning av gärningen

Jag tolkar din beskrivning av situationen på följande sätt. Person A slår person B. Person B slår inledningsvis tillbaka men är chanslös mot person A. Trots detta fortsätter person A att slå person B.

Vilken typ av brott rör det sig om?

Det är inte lagligt att angripa en annan person med slag. Den gärning du beskriver är ett misshandelsbrott. Person A har genom slag tillfogat person B kroppsskada och/eller smärta, se BrB 3:5. Att person B slår tillbaka är en helt laglig form av nödvärn - person B kan därför inte anses ha begått något brott utan har enbart försvarat sig mot person A:s angrepp, se BrB 24:1.

Vilken grad av misshandel rör det sig om?

Ringa misshandel föreligger endast vid mindre allvarliga former av våld. Ett exempel på ringa misshandel är om A utdelar ett slag med öppen hand (örfil) mot B som drabbas av övergående smärta och lättare rodnad på huden. I det fall du beskriver pågår misshandeln under viss tid och våldet är dessutom för omfattande för att gärningen ska kunna bedömas som ringa misshandel. Brottet är därför inte ringa misshandel.

Lagstöd för detta finns i BrB 3:5. Se även följande rättsfall: NJA 2009 s. 776, NJA 2003 s. 537.

Grov misshandel föreligger exempelvis när det förekommer mycket allvarligt, eller rent av livsfarligt våld, inte sällan utövat med någon form av tillhygge såsom yxa, stickvapen, järnrör, skjutvapen eller liknande objekt. Vidare anses en misshandel vara grov när offret tillfogas allvarliga kroppsskador såsom förlust av syn, hörsel, talförmåga eller en liknande permanent försämring av en kroppsfunktion. Andra omständigheter som talar för att en misshandel ska bedömas som grov är om gärningsmannen angriper någon som saknar förmåga att försvara sig själv, om överfallet är oprovocerat, sker på öppen gata eller riktas mot en anhörig till gärningsmannen.

Lagstöd för detta finns i BrB 3:6. Se även följande rättsfall: NJA 1992 s. 324, NJA 2000 s. 278, NJA 1983 s. 500, NJA 1975 s. 642. NJA 2007 s. 636.

I sådana fall då våldet varken är mindre allvarligt eller förknippat med omständigheter som talar för att gärningen är grov, så får brottet anses vara av normalgraden.

Bedömning

Min bedömning är därför att brottet åtminstone ska anses vara av normalgraden. Det finns dock goda förutsättningar för att argumentera för att brottet ska anses vara grov misshandel. Exempelvis framgår det att person B inte har förmåga att försvara sig själv. Vidare fortsätter A att slå B, även efter att A märker att B inte längre kan försvara sig. Det framgår inte exakt om angreppet är oprovocerat - men om så är fallet så talar även detta för att misshandeln bör anses vara grov. För att kunna avgöra om misshandeln är grov eller inte bör även offrets skador beaktas - dessa framgår emellertid inte i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”