Bedömning av boendetillägg vid giftermål

2017-12-23 i Försäkringskassan
FRÅGA
En person som har sjukpenning på "fortsättningsnivå", och boendetillägg gifter sig med en person som har inkomst på kring 13000 före skatt. Försäkringskassan räknar ner boendetillägget pga den försäkrade nu är gift; även när makarna inte bor i hop än och inte kommer att göra det förän de hittar en gemensam lägenhet som de kan ha råd med. Vad ska / kan den försäkrade göra för behålla en rimlig ekonomi? Är försäkringskassans bedömning rätt? Ska de inte ta hänsyn till att paret faktiskt inte har gemensamt hushåll eller till makens låga inkomst? Finns det andra bidrag att söka för att få pengarna att räcka till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då frågan rör en socialförsäkringsförmån finns bestämmelser kring detta i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Gällande boendetillägg är ersättningsnivån för helt boendetillägg för ett år högst 84 000:- för en ogift person och högst 42 000:- för en gift person (SFB 103 d kap 2 §). En person som är gift ska likställas med en ogift person om det är så att makarna stadigvarande lever åtskilda och särskilda skäl inte talar emot det (SFB 103 b kap 4 §). Försäkringskassan ska alltså ta hänsyn till att makar lever åtskilda i de fall det är så att de stadigvarande lever åtskilda.

Om det finns andra bidrag att söka i denna situationen kan jag tyvärr inte uttala mig om utifrån de omständigheter du nämner.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (222)
2021-12-28 Försäkringskassans uppgifter från bank i sjukpenningsärende
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?

Alla besvarade frågor (98612)