Beaktansvärt skäl till egenmäktighet med barn

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande min dotter. Hon har berättat saker som bedöms som psykisk och fysisk misshandel och som ska ha skett hemma hos sin pappa. Jag har gjort en orosanmälan till soc och utredning är inledd. Jag har även försökt få pappan att umgås med sin dotter några timmar här och där och gett honom en mängd olika förslag på umgängen, han har nekat alla förslag. Soc säger att det är mitt ansvar som förälder att bedöma "risken" att skicka henne dit och att jag har "rätt" att hålla henne därifrån om jag bedömer att det är skadligt för henne att skicka henne. Nu till frågan, kan pappan ifråga anmäla mig för egenmäktigt förfarande av barn? Jag har ju som sagt inte nekat honom att umgås med sin dotter utan snarare uppmuntrat till det,även om det bara vart kortare stunder. Sist jag försökte blev dottern orolig/rädd och ledsen för att hon ville inte till pappa och jag förklarade då för honom att hon inte kommer nåt och att jag ledsnat på att försöka få honom att umgås med henne. Men jag blev orolig nu att jag kanske blir anmäld för nåt ist då? Känns som jag gjort vad jag kunnat för att dom ska ha kontakt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får att regeln egenmäktighet med barn som återfinns i 7 kap. 4 § brottsbalken (se här ) ska bli tillämplig krävs det dels att dottern är under 15 år, dels att ni har gemensam vårdnad om henne. Efter din beskrivning förutsätter jag att du och dotterns pappa har gemensam vårdnad och att hon är under 15 år.

Om du skiljer dottern från pappan utan beaktansvärda skäl begår du ett brott. Det här gäller både bortförande och undanhållande av barnet. Om du har beaktansvärda skäl undgår du straffansvar även om gärningen i sig är brottslig. Det som inryms i beaktansvärda skäl kan vara att skydda barnet mot övergrepp. En vårdnadshavare har alltså en viss möjlighet att vidta åtgärder som annars hade varit straffbara, om de sker i syfte att tillvarata barnets omedelbara rätt till skydd och omsorg.

Det soc säger till dig om riskbedömningen är alltså helt rätt. Utredningen i sig talar för att det finns en risk för skada. Hans umgängesrätt går inte över hennes säkerhet.

Hoppas det ordnar sig till det bästa,

Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (35)
2021-06-06 Mitt ex har flyttat med våra barn till Spanien - Vad gäller?
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

Alla besvarade frågor (95853)