Beaktansvärt skäl att skilja barn från den andre vårdnadshavaren

FRÅGA
Hej!Jag är gift och har ett barn på 5 månader. Just nu ligger jag på sjukhuset efter ett självmordsförsök eftersom min man slår mig kontinuerligt. Detta är dokumenterat hos polisen. Jag har dock en plan. Min mor bor i Stockholm och jag bor i Skåne. Vad säger lagen om min mor (barnets mormor) tar hand om henne om min man hade sagt nej? Jag tänkte nämligen åka med min mor till Stockholm och inte komma tillbaka till Skåne utan min mans vetskap eftersom han är kapabel till mycket. I vilka fall kan det ena och det andra gälla i min situation?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Först och främst vill jag uttrycka min sorg över din oacceptabla situation. Fastän det kanske är svårt att just nu se en framtid bortom våldet och självmordsförsöket så kan jag bara säga att det hemska inte kan vara för evigt. Att du har kontaktat polis och vår rådgivning är mycket positivt, inte minst för din dotter, eftersom det visar att du har kraft att ta initiativ och inhämta hjälp.

Jag förutsätter att du och din man har gemensam vårdnad om er dotter. Eftersom er dotter riskerar att utsättas för ohälsa och utvecklas ogynnsamt i en hemmiljö där du utsätts för våld och övergrepp av din man så kan du med stor sannolikhet anses ha beaktansvärda skäl att skilja dottern från din man utan dennes tillåtelse när du reser till din mamma i Stockholm, varvid du i ett sådant fall inte kan anses göra dig skyldig till egenmäktighet med barn. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:4 första stycket. En flyktplan till en nära anhörig som din mamma som kan verkställas när som helst på dygnet är en strategi som också kvinnojourerna rekommenderar.

Eftersom du berättar att polisen har dokumenterat din mans våld så förutsätter jag att du har gjort en polisanmälan. Eftersom du har vidtagit ett självmordsförsök så förutsätter jag att din mans våld har tillfogat dig psykiskt lidande, utöver eventuell kroppsskada och smärta, varvid han kan dömas till fängelse i högst två år för misshandel (Brottsbalk 3:5). Om han har vidtagit misshandel vid minst två tillfällen nära varandra i tid så kan han, med hänseende till att ni är gifta och att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din självkänsla genom mycket stor psykisk press, istället dömas till fängelse i mellan nio månader och sex år för grov kvinnofridskränkning (Brottsbalk 4:4 a första och andra styckena).

Om du mot förmodan inte har polisanmält alla fall av misshandel så rekommenderar jag starkt att du gör det, både för din egen skull och för din dotters. Eftersom din dotter, även om hon är så ung som fem månader, med stor sannolikhet tar skada av en miljö där du som mamma misshandlas så bör du också låta domstol pröva frågan om vårdnad och umgänge. Se om möjligt till att dokumentera alla skador och händelser, särskilt genom att tillfråga vårdpersonal i samband med besök på vårdcentraler och sjukhus att fotografera kroppsskador, för att underlätta utredningarna. Du kan också med fördel vända dig till ROKS, vars kvinnojour i Malmö kan bidra med ytterligare vägledning, skyddat boende för både dig och din dotter och barnansvarig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (34)
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?
2020-03-26 Vad händer om ena maken gifter sig med någon annan?

Alla besvarade frågor (85560)