FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot familj, 7 kap. BrB05/09/2016

Beaktansvärda skäl vid egenmäktighet med barn

Min fd make har sen den 26/6 undanhållit vår gemensamma dotter, vi har gemensam vårdnad. Vid separationen flyttade han 45 mil bort och jag blev boendeförälder.

Han hävdar att han har rätt enligt föräldrabalken att skydda sin dotter. Jag vart i december 2015 slagen av en man jag är stödperson åt. Ingen polisanmälan/ dom finnes. Denna man har inte varit vare sig bott, eller på något sätt varit delaktig i Vår gemensamma dotters liv.

Jag har gjort en polisanmälan ang egenmäktighet av barn. Kan denna incident från 2015 i december räknas som beaktansvärt/ synnerliga skäl vid bortförande 6 månader senare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet egenmäktighet med barn finns i 7 kap 4 § brottsbalken (förkortas BrB) (se lagen här). Enligt bestämmelsen gör en person sig skyldig till detta brott om personen har gemensam vårdnad med någon annan om ett barn under 15 år och utan beaktansvärda skäl skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Detta innebär att om det finns beaktansvärda skäl så går personen fri.

Genom "beaktansvärda skäl" finns det ett utrymme för en vårdnadshavare att vidta vissa åtgärder som annars hade varit straffbara om åtgärderna vidtas för att tillvarata ett barns omedelbara krav på skydd och omsorg. Ett annat skäl kan vara att skydda barnet från övergrepp. Om beaktansvärda skäl föreligger är såklart en bedömning som får göras från fall till fall men på de uppgifter som du lämnat och om din dotter inte påverkats negativt av den inträffade incidenten bör den inte räknas som ett beaktansvärt skäl.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare