Bättre rätt till klocka

2017-04-27 i Konkurs
FRÅGA
Jag har lämnat in min klocka till försäljning i en klock butik som kronofogden stängt ner.Hur får jag tillbaka min klocka? Jag har kvitto på inlämningen. Ägaren till butiken får jag inte kontakt med.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om butiken skulle vara föremål för utmätning är utgångspunkten att allt som finns i näringsidkarens besittning kan bli föremål för utmätning om det inteframgår att egendomen tillhör någon annan. I 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken, I 3 kap. 3 § konkurslagen anges att all egendom som tillhör gäldenären ingår i konkursboet.

Egendom som tillhör någon annan, i det här fallet dig, kan utfås om s.k. separationsrätt föreligger. För att separationsrätt ska föreligga krävs att klockan kan identifieras som din. Av omständigheterna som du anger är det tydligt att inte näringsidkaren äger föremålet och föremålet är säkerligen lätt att identifiera, således föreligger separationsrätt och egendomen tas inte med i utmätningen/konkursen.

Enligt 4 kap. 20 § utsökningsbalken måste du nu meddela Kronofogden att du anser dig ha bättre rätt till klockan (och varför), sedan ska du inom en månad väcka talan i tingsrätt i saken mot sökanden (den som ansökt om konkurs) och gäldenären (butiken). Om klockan redan har sålts som del av utmätningen har du rätt att få klockans värde i stället.


Det hela är lite komplicerat och du kan med fördel anlita en jurist som hjälper dig. Lawline har möjlighet att biträda dig i detta om du skulle vilja.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97674)