Batteri och telefon: samma "vara"?

2015-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en iPhone för 1.5 år sedan ifrån en operatör i Sverige. Efter att lite över ett år hade passerat (och därmed Apples garanti) fick jag reda på via ett test hos Apple att mitt batteri var defekt. Jag har reklamerat telefonen via operatören. När jag sedan fick återkoppling svarade de att "batteriet är en förbrukningsvara och går inte att reklamera". Min fråga till er är således, står det någonting i konsumentköplagen om förbrukningsvaror? Som jag har förstått det så trumfar ju konsumentköplagen avtal som tillverkaren/säljaren hittar på. Operatören har valt att kalla batteriet för ett tillbehör och likställer det med ett par hörlurar. Hur kan en säljare hävda att någonting är ett tillbehör när det dels sitter fastmonterat inuti telefonen, dels får jag inte byta det själv utan det måste ske hos en auktoriserad Apple-verkstad. Som jag ser det är ett batteri telefonens motor och utan det fungerar inte telefonen. Det låter för mig som om det är någonting som ligger kvar ifrån tiden när man hade flera olika batterier till sina telefoner på tidiga 2000-talet.Jag förstår att det är jag som har bevisbördan för att det är ett ursprungsfel. Men jag är mest förundrad över hur tillverkaren får tillåtas att neka alla ärenden som gäller batterier. Det finns en intressant artikel i Metro som belyser detta som menar på att säljare bryter mot konsumentköplagen när det gäller batterier. Varför tillåts det hålla på såhär? Bryter inte operatören mot konsumentköplagen i detta fall?
SVAR

Hej Adam, vad kul att du vänder dig till oss på lawline.

Du ställer en väldigt intressant och svår fråga. Operatören återkopplade alltså och ansåg att själva batteriet var en produkt i sig och inte en del av ursprungsprodukten (telefonen). Jag vill påstå att det är en mycket vågad tolkning från leverantören/operatörens sida, det är ganska lätt att, precis som du skriver, invända: utan batteriet fungerar inte telefonen.

Angående förbrukningsvaror: det står inget specifikt om förbrukningsvaror i konsumentköplagen. Dock kan det konstateras att dessa också omfattas. Vad operatören menar med invändningen att batteriet är en förbrukningsvara är att man kan räkna med att sådana "tar slut" efter en tid varför det inte är fråga om "fel i vara" och därigenom kan inga påföljder göra sig gällande.

Du har helt rätt i att du har bevisbördan för att det är ett ursprungligt fel.

Efter denna korta bakgrund kan jag ändå konstatera att själva knäckfrågan i det här fallet är om operatörens invändning, att det är fråga om en förbrukningsvara och att batteriet är skilt från telefonen, håller. Jag ställer mig tveksam till det. Mig veterligen har inte detta prövats av allmän domstol. Det du kan göra är att vända dig till ARN (det är en speciell nämnd som prövar konsumentärenden, nämndens beslut är inte bindande men de allra flesta företagen brukar ändå följa nämndens beslut) och få saken prövad mot en mindre kostnad.

Angående dina sista två frågor om varför detta tillåts och om detta förfarande strider mot konsumentköplagen lämnar jag ett kort svar: en stor del av de villkor och sedvänjor som finns inom handeln har inte blivit rättsligt prövade varför man inte kan säkert fastslå huruvida de är helt lagliga, detta kan såklart upplevas som frustrerande. Men när en lag innehåller tolkningsutrymme och förarbeten och praxis inte ger tillräcklig ledning kan man tyvärr inte, utan en domstolsprövning, komma fram till helt säkert vad som är gällande rätt.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81699)