Båtreparation täckt av garanti eller inte?

2017-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Vi köpte en begagnad båt förra hösten av en båtfirma och vi lämnade vår båt i inbyte + mellanskillnad kontant.Firman marknadsför att man har en 2 års garanti, vilket visade sig vara en försäkring.Köpet genomfördes i slutet av sommaren och vi tog upp båten två veckor efter köpet. Denna sommar upptäckte vi tidigt efter sjösättning att det kom in vatten i båten. Vi lämnade in den till firman som konstaterade att det läckte från avgasröret. Felet var att röret hade rostat och inte var tätt i en anslutning, i värsta fall kan detta leda till att röret pga av rost brister och att båten sjunker. Fem veckor senare var båten klar och vi fick beskedet att vi skulle betala 21 400 kr.Vi tycket att detta ska gå på garantin. Dom hävdaratt att denna del är en slit/förbrukningsdel och garanti inte gäller. Firman hävdar nu att dom går igenom alla båtar och upprättar ett protokoll. Vi har inte fått eller gått igenom något protokoll. Till saken hör att båten vi köpte inte låg hos marinan utan kördes dit i samband med köpet. Vi har då väldigt svårt att se hur dom hunnit gå igenom båten.Om dom hade gått igenom båten tycker vi att dom borde upptäckt att röret var dåligt och läckte. Om så hade vi kunnat diskutera detta innan köpet. Än värre om dom kände till felet men inte sa något.- Vad har vi för möjligheter att kräva att firman skall stå för denna kostnad?- Vad har firman för ansvar för dolda fel när man säljer en båt för ca 1 miljon kr?
SVAR

Hej och tack för ni vänder er till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

När en privatperson köper en båt av ett företag gäller konsumentköplagen. Båten är felaktig i lagens mening om den vid köpet avviker från vad som är avtalat eller vad köparen har rimlig anledning att förvänta sig (16 §). Om felet uppenbarar sig först efter köpet men har sin grund i ett fel som fanns innan köpet, så är båten att anse som felaktig (20 §).

Om säljaren lämnat en garanti ska båten anses som felaktig om försämringen skett inom garantitiden och felet i fråga täcks av garantin (21 §). För att bedöma vad som täcks av garantin ser man till avtalet och vad som får anses vara avtalat, även underförstått och indirekt.

Om ett fel anses ha förelegat vid överlåtelsen eller inom garantitiden (och felet i så fall täcks av garantin) har köparen rätt att få felet åtgärdat på säljarens bekostnad (26 §).

Tolkning av ert fall

Ni har alltså redan fått felet åtgärdat och frågan är huruvida ni kan få säljaren att stå för detta. Detta kan ske antingen:

1. om att felet i själva verket fanns innan köpet, t.ex. att legeringen på avgasröret var felaktigt gjord, så att det sedan började rosta.

2. om felet uppkom under garantitiden och täcks av garantin.

1 kan t.ex. styrkas genom att ta in en oberoende expert som granskar felet och säger att det är övervägande sannolikt att orsaken har sin grund innan köpet. Detta kan vara svårt i praktiken att bevisa men om inte felet täcks av garantin så kan det vara värt för er att försöka med 1. Det talar till er fördel om de inte har undersökt båten ordentligt och fört protokoll innan försäljningen.

2: Det är inga problem för er med tiden antar jag. Därmed gäller det bara att felet täcks av garantin för att ni ska vara berättigade ersättning genom denna. Om det står att slitageskador inte täcks så gäller detta. Alltså måste ni göra det övervägande sannolikt att felet inte beror på slitage. Det kan räcka med att det står i produktbeskrivningen att den förväntade livslängden är längre än 2 år. Även här kan ett expertutlåtande vara till stor hjälp.

Vad ni kan göra

Det är svårt för mig att säga vad ni har för förutsättningar utan alla omständigheter till hands men du har gett en bra beskrivning och utifrån denna råder jag er att skriva ett mail till försäljaren om ni anser att ni bör bli ersatta. Hänvisa till paragraferna ovan och ha med de detaljer som du bedömer kan vara till er fördel, bl.a. det där med att de inte fört protokoll. Kräv att de betalar för reparationen. Om de inte vill betala hela kan ni förlikas om t.ex. halva var.

Om ni inte är nöjd med hur säljaren ställer sig till ert krav kan ni anmäla dem till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan driva tvisten åt er gratis och snabbare än en domstol. Deras avgöranden är inte tvingande men företagen brukar följa dem. Om de inte gör det eller ni av någon anledning vill gå direkt till domstolen kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Om det kommer till detta kan jag rekommendera att ni söker vidare rådgivning. Maila oss på info@lawline.se för mer info om hur vi kan hjälpa er.

Hoppas det besvarar era frågor. Tveka inte att höra av er till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1343)
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?
2022-01-11 Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?
2022-01-10 Gäller reklamationsrätten när säljaren har utgett en kortare garanti?

Alla besvarade frågor (98494)