Bäst rätt till andel i fastighet

2015-07-28 i Fastighet
FRÅGA
Har en fråga om ett fritidshus med två ägare, utan någon relation eller släktskap. 1. Kan den ene ägaren överlåta sin del till sin arvinge eller har den andre ägare förtur att köpa även den delen? 2. Om en av ägarna avlider, får arvinge rätt till delen i fastigheten eller har den andre ägaren förtur att köpa även den delen? Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I egenskap av samägare så måste den ene ägaren ha den andres samtycke för att kunna vidta en åtgärd som gäller fastigheten i dess helhet, vilket framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 2 §. Eftersom ett förfogande över den egna andelen doc inte är ett förfogande över fastigheten i dess helhet så kan en av ägarna fritt sälja sin andel utan den andre andelsägarens samtycke. På samma sätt så kan en andelsägare också exempelvis fritt pantsätta eller testamentera sin fastighetsandel.

Det finns inte heller i Lag om samäganderätt någon förköpsrätt för samägare till den andel som en avliden samägare efterlämnar i sitt dödsbo. Även om samägarna skulle avtala om en sådan förköpsrätt i händelse av någons död så erkänner inte svensk rättsordning avtal om förköpsrätt till fastighet eller andel i sådan, eller överhuvudtaget löften om framtida köp av fastighet, med hänseende till att sådana skulle undergräva formreglerna för köp av fastighet om de ansågs vara giltiga (jämför exempelvis domen i NJA 1974 s. 314). Med andra ord så kommer samägarens arvinge att få fastighetsandelen i arv vid samägarens död, utan någon lagstadgad möjlighet för övriga samägare att påverka detta.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86873)