Barns straffmyndighet och skadeståndsskyldighet

Har en fråga till ett tidigare svar där jag är i ugnifär samma senario.

http://lawline.se/answers/falsklarm-kan-man-polisanmala

Personerna som har gjort detta är ej straffmyndiga. Kan dem då på något sätt "dömmas" för brottet?

För utan en dom eller något liknande kan väll inte jag som rektor utfärda böter till eleverna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du är inne på kan inte personer under 15 år dömas till påföljd för brott de begått enligt 1 kap. 6 § brottsbalken. De kan alltså inte dömas till bötesstraff.

Barn kan dock ådra sig skadeståndsskyldighet. Om du kan visa på skada som lidits på grund av barnens vållande kan du alltså göra anspråk på att få ersättning för skadan. Rör det sig om ren förmögenhetsskada, alltså enbart pengar, kan man endast kräva skadestånd för det fall att gärningen är brottslig, vilket den sannolikt är utifrån din tidigare fråga. Huruvida du kommer nå framgång med en sådan talan är svårt att säga utan att veta barnens ålder och övriga omständigheter, men lite äldre barn bör som regel kunna krävas på skadestånd.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000