Barns straffmyndighet och skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Har en fråga till ett tidigare svar där jag är i ugnifär samma senario. http://lawline.se/answers/falsklarm-kan-man-polisanmalaPersonerna som har gjort detta är ej straffmyndiga. Kan dem då på något sätt "dömmas" för brottet? För utan en dom eller något liknande kan väll inte jag som rektor utfärda böter till eleverna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du är inne på kan inte personer under 15 år dömas till påföljd för brott de begått enligt 1 kap. 6 § brottsbalken. De kan alltså inte dömas till bötesstraff.

Barn kan dock ådra sig skadeståndsskyldighet. Om du kan visa på skada som lidits på grund av barnens vållande kan du alltså göra anspråk på att få ersättning för skadan. Rör det sig om ren förmögenhetsskada, alltså enbart pengar, kan man endast kräva skadestånd för det fall att gärningen är brottslig, vilket den sannolikt är utifrån din tidigare fråga. Huruvida du kommer nå framgång med en sådan talan är svårt att säga utan att veta barnens ålder och övriga omständigheter, men lite äldre barn bör som regel kunna krävas på skadestånd.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98657)