Barns folkbokföring vid ansökan om bostadsbidrag

2016-08-03 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag har också en fråga om vart mina 2 barn skall vara folkbokförda. Har läst här och blir mörkrädd över svaren... Jag är långtidssjukskriven och får in knappt 8000kr/månad. Min man tjänar mellan 30 000 - 40 000kr /månad efter skatt. Han bor kvar i vårat hus för att han är den enda som har råd att göra det. Jag tvingas flytta och söker bostad en liten bit utanför där han bor för jag har inte råd att bo i det området. Nu vill jag att barnen blir skrivna på min adress men min man vägrar att skriva på! Trots att han vet att jag liksom han vill att barnen går i samma skola. Men jag är den som har skött alla tandläkarbesök och liknande så jag tyckte att det vore bra och rättvist delat om han får tryggheten att bo kvar i huset och jag får ha barnen skrivna hos mig. Får jag inget bostadsbidrag om barnen inte är skrivna hos mig? Vi har gemensam vårdnad och barnen ska vara lika många nätter hos oss båda. Jag känner mig fruktansvärt orättvist behandlad om jag inte kan få ha barnen skrivna hos mig när han är den som kunde ha förmånen att bo kvar i huset. Han vill jävlas med mig och han lyckas ju jättebra! Han ville skiljas jag får slita livet ur mig för att flytta ut och leta ett nytt hem... och så har han rätten att vägra mig att ha barnen skrivna hos mig. Är det verkligen så vidrigt att han ska ha makten att bestämma detta? Jag kommer att behöva bostadsbidrag och till och med det kan han ta ifrån mig? Han vill ju krossa mig och det kan han alltså helt lagligt göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna får barnet folkbokföras där föräldrarna kommer överens om att barnet ska vara folkbokfört, 7a § folkbokföringslagen (1991:481) (här). När en vårdnadshavare anmäler ändrad folkbokföring för ett barn och den andra vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande till ändringen inleder Skatteverket en utredning där de söker fastställa var barnet kan anses bosatt. Barnet anses bosatt där det tillbringar sin huvudsakliga dygnsvila, om barnet tillbringar sin dygnsvila på fler än en adress ska barnet anses bosatt där barnet med hänsyn till samtliga omständigheter anses ha sin egentliga hemvist, 7 § 1 st. FBL (här) .

Vad gäller bostadsbidrag så kan du få bostadsbidrag även om barnen inte är folkbokförda hos dig så länge barnen bor hos dig mer än 30 dagar per år och du bor i en bostad som är större än 40 kvm och 2 r o k, 96 kap. 6 § 1-2 st.socialförsäkringsbalken (här). Bostadsbidraget blir dock något lägre än om barnen är folkbokförda hos dig. Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror på antalet barn, din bostadskostnad och din inkomst. Om du vill veta hur mycket du har rätt till i bostadsbidrag kan du använda dig av Försäkringskassans kassakoll: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll