Barns (bröstarvingars) rätt till laglott- hur stor andel av kvarlåtenskapen kan testamenteras bort?

2016-08-09 i Testamente
FRÅGA
Jag ska köpa en bostadsrätt till min mor och står för hela betalningen. För att slippa andrahandsuthyrning låter jag min mor äga 5% av bostadsrätten. Hur gör jag för att inte mina syskon ska kunna ärva något av min mors andel av bostadsrätten när hon går bort? Vilken typ av dokument/testamente behöver vi upprätta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en arvlåtares död har dess bröstarvingar (barn) alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten är inte en fast summa utan utgör en andel av den avlidnes totala förmögenhetsmassa, ärvdabalken 7 kap 1§ här. Hur stor laglotten är i det enskilda fallet beror således på hur mycket pengar arvlåtaren hade vid sitt frånfälle.

Det går inte att genom testamente inskränka på bröstarvingarnas laglott. Om du skänker en del av bostadsrätten till din mor kan du alltså inte förhindra att en del av den skänkta delen kommer din mors övriga barn till godo vid hennes bortgång. Men den andel av kvarlåtenskapen som inte utgör bröstarvingarnas laglotter kan testator förfoga över i ett testamente. Det är ett vanligt testamente som ska upprättas, allt enligt formkraven i ärvdabalken 10 kap 1(-2)§§ här.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85199)