Barnmisshandel och dess preskriptionstid

Hej Min dotter som nu är nitton år har mått psykiskt dåligt under många år. Hon har berättat om en händelse från det hon var c:a fem år då hennes pappa slog henne, blev arg på henne då hon grät och la skulden på henne. Hon säger själv att hon inte minns fler tillfällen men använder också ordet "första gången". Hon bor heltid hos mig sedan ett antal år tillbaka. Jag vill ha råd när det gäller detta. Räknas detta till misshandel? Vilken grad i så fall? Och vad är preskriptionstid? Hälsningar C

Lawline svarar

Hej C och tack för din fråga,


Utan att känna till mer detaljer så är det svårt att säga exakt vad som gäller i ert fall. Jag kommer därför berätta vad olika typer av misshandel innebär och preskriptionstiden för dessa, svaret blir därför ganska generellt och rätt långt. Barnmisshandel regleras inte specifikt i svensk lag utan faller under misshandel i brottsbalken 3:5 och 3:6.

Preskriptionstid regleras i 35 kapitlet brottsbalken och innebär att man inte kan döma någon för ett brott om det gått för lång tid efter brottet utan att han/hon har åtalats eller häktats. När denna tid har gått preskriberas alltså brottet. Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa efter det att händelsen skett, undantag för detta görs dock för minderåriga vid bla sexualbrott, preskriptionstiden börjar då löpa från det att barnet fyllt 18 år. Inget undantag finns för barnmisshandel utan i dessa fall börjar preskriptionstiden löpa när misshandeln ägde rum.

För ringa misshandel döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa misshandel är till exempel en örfil och preskriptionstiden för detta brott är två år.

För misshandel av normalgraden döms man till fängelse i högst två år och preskriptionstiden är fem år.

För grov misshandel döms man till fängelse i lägst ett år och högst sex år. En misshandel är grov om den till exempel varit livsfarlig, om den resulterat i svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Grov misshandel kan till exempel vara knivhugg, om flera personer deltagit, om misshandeln varit särskilt integritetskränkande eller riktat sig mot någon som är skyddslös, såsom ett barn. Misshandel av små barn döms oftast som grov misshandel. Preskriptionstiden för detta är tio år.

För synnerligen grov misshandel döms man till fängelse i lägst fyra och högst tio år. En misshandel är synnerligen grov om kroppsskadan är bestående, om misshandeln har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Detta är ett mycket allvarligt brott och är reserverat för de allra grövsta fallen. Vid bedömningen tar man hänsyn till om misshandeln haft tortyrliknande inslag, om den varit långvarig, framkallat stark dödsångest, riktat sig mot någon som är försvarslös eller om den framkallat långvarig och svår smärta eller kroppsskada. Preskriptionstiden för detta är femton år.

För att din dotters pappa ska kunna dömas för en misshandel han begick för ca 14 år sedan krävs det alltså att det gäller synnerligen grov misshandel. Detta förutsätter även att beviskravet "bortom allt rimligt tvivel" uppfylls. Om ni gör en anmälan och preskriptionstiden inte har gått ut så kommer polisen och åklagaren att inleda en förundersökning. Åklagaren bestämmer sedan om det finns tillräcklig grund för ett åtal - alltså om han/hon kan förvänta sig en fällande dom.

Oavsett om det kommer kunna gå att döma din dotters pappa så skulle det säkert vara bra om hon träffade någon och kunde prata om detta, t ex kommunen och rädda barnen hjälper med detta. Jag önskar er all lycka till.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”