Barn och skadestånd

Om en förälder går till en vitvaruaffär med sina två barn och ett av barnen råkade riva ner en tv och den andre tog sönder hörlurar, kan butiken kräva ersättning och på vilka grunder?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ja butiken kan kräva ersättning om skadan har skett antingen med mening eller av vårdslöshet, 2 kap 1 § och5 kap. 7 § Skadeståndslagen (1972:207). Men några riktlinjer kan vara viktiga att ta i beaktning när man ser till skadestånd:

1. Det ska finnas en skada.

2. Handlingen, någon har sönder saken.

3. Adekvat kausalitet, orsakssambandet mellan att handlingen sker och att saken går sönder ska vara förutsebart. t.ex. Om någon kör en bil emot ett träd i hög hastighet så kommer bilen att bli skadad.

4. Att personen som utfört handlingen antingen hade sönder saken med mening eller vårdslöst. Vårdslöshet som begrepp innefattar att personen ifråga har farit oaktsamt, vad detta innebär för er skull är svårt att avgöra då jag inte vet hur hela händelsen gick till. Oaktsamt är risk beräknande i stunden, t.ex. om jag släpper vasen i golvet då kommer den att gå sönder.

Att beräkna risker i situationer är givetvis svårare för barn, det är bara naturligt, se 2 kap. 4 §§ Skadeståndslagen. Men även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Här måste man beräkna både ansvaret, försäkringar inblandade och ekonomin efter ålder och själva händelsen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese VestergårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000