Barn och skadestånd

FRÅGA
Om en förälder går till en vitvaruaffär med sina två barn och ett av barnen råkade riva ner en tv och den andre tog sönder hörlurar, kan butiken kräva ersättning och på vilka grunder?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ja butiken kan kräva ersättning om skadan har skett antingen med mening eller av vårdslöshet, 2 kap 1 § och5 kap. 7 § Skadeståndslagen (1972:207). Men några riktlinjer kan vara viktiga att ta i beaktning när man ser till skadestånd:

1. Det ska finnas en skada.

2. Handlingen, någon har sönder saken.

3. Adekvat kausalitet, orsakssambandet mellan att handlingen sker och att saken går sönder ska vara förutsebart. t.ex. Om någon kör en bil emot ett träd i hög hastighet så kommer bilen att bli skadad.

4. Att personen som utfört handlingen antingen hade sönder saken med mening eller vårdslöst. Vårdslöshet som begrepp innefattar att personen ifråga har farit oaktsamt, vad detta innebär för er skull är svårt att avgöra då jag inte vet hur hela händelsen gick till. Oaktsamt är risk beräknande i stunden, t.ex. om jag släpper vasen i golvet då kommer den att gå sönder.

Att beräkna risker i situationer är givetvis svårare för barn, det är bara naturligt, se 2 kap. 4 §§ Skadeståndslagen. Men även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Här måste man beräkna både ansvaret, försäkringar inblandade och ekonomin efter ålder och själva händelsen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll