Barn- och kattvakt: arbetstagare enligt Skadeståndslagen?

2016-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Kan man som ex. kattvakt eller barnvakt där kontrakt inte skrivits men muntligt avtal har ingåtts (arbetsuppgifter, tid, lön etc.) jämföras vid SkL 6:5 3 p. Alltså- om något skulle gå snett som att katten eller barnet skulle skadas under tiden man "arbetade", kan man räknas som en arbetstagare enligt Skadeståndslagen?Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du redan varit inne och kollat i lagen vet du att 6:5 3 p. SkL fastställer att i Skadeståndslagen likställs med arbetstagare: "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande." Att ha avtalat om centrala villkor för arbetet såsom arbetsuppgifter, lön och arbetstid, medför enligt min bedömning att situationen liknar ett anställningsförhållande. Följaktligen behandlas i sådant fall barn- eller kattvakten som en arbetstagare vid Skadeståndslagens tillämpning. Att även tillfälliga arbeten såsom anlitande av barnvakt kan träffas av lagstiftningen framgår även av förarbetena till Skadeståndslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (651)
2021-06-10 Kan jag kräva ersättning för en skada som uppstod för 10 år sedan?
2021-06-03 Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet
2021-05-27 Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

Alla besvarade frågor (93110)