FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare01/12/2021

Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?

Hej!

Min son blev knuffad i skolan så att han ramlade på huvud och tog sönder två tänder, så jag undrar vad gäller i det läget? Skadestånd osv?

Tack i förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller barn som orsakar skador genom brott så har barnets vårdnadshavare ett så kallat strikt ansvar. Det betyder att en förälder är alltid ansvarig för vad dennes barn orsakar, om handlingen är att betrakta som ett brott. Det krävs exempelvis inte att föräldern har brustit i sitt tillsynsansvar för att det strikta ansvaret ska inträda. Detta framgår av 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Den handling som din son blev utsatt för, att bli knuffad så att det orsakade smärta och kroppsskador är att se som ett brott, antingen i form av misshandel eller vållande till kroppsskada, beroende på om personen som knuffade din son hade uppsåt att skada honom. (Det har dock ingen egentlig betydelse när det gäller skadestånd eftersom föräldrarna till barnet som knuffade blir skadeståndsskyldiga om handlingen är att betrakta som ett brott, och såväl misshandel som vållande till kroppsskada är brottsliga handlingar.) Skadestånd kan erhållas för både sakskador och personskador. Eftersom ditt barn är under 18 år är tandvården gratis och därmed är det inte troligt att det kommer innebära några kostnader för er. Men skadestånd kan även bli aktuellt när det gäller så kallas ideell skada, dvs. personskador som inte kan mätas i pengar såsom sveda och värk (skador som går över) samt lyte och men (skador som finns kvar över tid, t ex ärr).

Detta innebär att föräldern/föräldrarna till barnet som knuffade din son är ansvarig för de skador som uppkommit och därmed skadeståndsskyldiga. Dock är skadeståndsbeloppet begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (för varje skadehändelse). Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr, vilket innebär att skadeståndet som mest kan uppgå till 9520 kr.

Om föräldrarna inte självmant går med på att betala skadestånd för det inträffade är alternativet att stämma dem. Kontakta då närmaste tingsrätt för att få hjälp med hur du ska gå till väga.

Värt att nämna är också att skador som dessa ofta täcks av försäkringar, både på den skadelidnas och den skadevållandes sida. Så om inte gjort det redan så rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag, och kanske även uppmana de andra föräldrarna att göra detsamma.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia HellquistRådgivare