Barn kan ej göras helt arvslösa genom testamente - Laglotten gäller

Jag har blivit lurad på en stor summa pengar av min vuxne son. Detta har varit uppe i Tingsrätten men till ingen nytta. Vi har idag ingen kontakt o jag vill absolut inte att sonen ska ärva mig Han är enda barnet o jag o min nuvarande hustru har inga gemensamma barn. Hur ska jag skriva mitt testamente?

Lawline svarar

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget sätt att göra sina barn helt arvslös i dagens rätt. Enligt 7 kap 1 §Ärvdabalken (ÄB) så har ett barn alltid rätt att få ut sin laglott (vilket är hälften av arvslotten). Det innebär att även om du skriver ett testamente som gör din son arvslös, så kan han jämka detta testamente och på så sätt få ut sin laglott, se 7 kap 3 § Ärvdabalken. Det kräver dock att sonen aktivt jämkar testamentet, om han inte gör det då står testamentet kvar och kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med testamentet.

Genom att skriva ett testamente så innebär det alltså att du åtminstone kan testamentera bort hälften av din kvarlåtenskap till någon annan. För att ett testamente är giltigt måste det uppfylla vissa krav som stadgas i 10 kap ÄB. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Testatorn (alltså du i det här fallet) ska skriva på testamentet i vittnenas närvaro och vittnena ska därefter bestyrka handlingen med deras namn. Vittnena ska dessutom veta om att det är ett testamente, men de måste inte känna till innehållet endast det faktum att det är ett testamente som de bevittnar. Detta framgår av 10 kap 1 § ÄB.

Dessutom måste det beaktas att inte alla kan vara vittnen i det här sammanhanget, det får inte vara make, sambo, eller upp- eller nedstigande släktskap, se 10 kap 4 §ÄB.

Om dessa krav är uppfyllda som stadgas i 10 kap ÄBdå är ditt testamente giltigt. Du kan testamentera bort hela egendomen, men då har din son fortfarande möjlighet att begära jämkning och på så sätt möjlighet att få ut sin laglott. Det måste dock här även nämnas att om en bröstarvinge (din son) redan fått ut egendom eller pengar av den avlidne, så kan det avräknas som förskott på arv enligt 6 kap 1§ ÄB och då även avräknas på laglotten enligt 7 kap 2 § ÄB. Det kan alltså påverka laglottens storlek.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”