Barn kan ej göras helt arvslösa genom testamente - Laglotten gäller

2017-03-16 i Testamente
FRÅGA
Jag har blivit lurad på en stor summa pengar av min vuxne son. Detta har varit uppe i Tingsrätten men till ingen nytta. Vi har idag ingen kontakt o jag vill absolut inte att sonen ska ärva mig Han är enda barnet o jag o min nuvarande hustru har inga gemensamma barn. Hur ska jag skriva mitt testamente?
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget sätt att göra sina barn helt arvslös i dagens rätt. Enligt 7 kap 1 §Ärvdabalken (ÄB) så har ett barn alltid rätt att få ut sin laglott (vilket är hälften av arvslotten). Det innebär att även om du skriver ett testamente som gör din son arvslös, så kan han jämka detta testamente och på så sätt få ut sin laglott, se 7 kap 3 § Ärvdabalken. Det kräver dock att sonen aktivt jämkar testamentet, om han inte gör det då står testamentet kvar och kvarlåtenskapen fördelas i enlighet med testamentet.

Genom att skriva ett testamente så innebär det alltså att du åtminstone kan testamentera bort hälften av din kvarlåtenskap till någon annan. För att ett testamente är giltigt måste det uppfylla vissa krav som stadgas i 10 kap ÄB. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Testatorn (alltså du i det här fallet) ska skriva på testamentet i vittnenas närvaro och vittnena ska därefter bestyrka handlingen med deras namn. Vittnena ska dessutom veta om att det är ett testamente, men de måste inte känna till innehållet endast det faktum att det är ett testamente som de bevittnar. Detta framgår av 10 kap 1 § ÄB.

Dessutom måste det beaktas att inte alla kan vara vittnen i det här sammanhanget, det får inte vara make, sambo, eller upp- eller nedstigande släktskap, se 10 kap 4 §ÄB.

Om dessa krav är uppfyllda som stadgas i 10 kap ÄBdå är ditt testamente giltigt. Du kan testamentera bort hela egendomen, men då har din son fortfarande möjlighet att begära jämkning och på så sätt möjlighet att få ut sin laglott. Det måste dock här även nämnas att om en bröstarvinge (din son) redan fått ut egendom eller pengar av den avlidne, så kan det avräknas som förskott på arv enligt 6 kap 1§ ÄB och då även avräknas på laglotten enligt 7 kap 2 § ÄB. Det kan alltså påverka laglottens storlek.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95763)