Barn har orsakat skada i skolan- vad gäller angående skadestånd?

Min son och en kamrat jagade varandra på skoj. Min son kom först till dörren som ledde ut ur skolan varpå kompisen sprang in i sonens rygg, vilket i sin tur gjorde att glasrutan i dörren gick sönder. Som tur var skadade han sig inte allvarligt , men killarna blir nu ersättningsskyldiga. Detta enligt dem var en olyckshändelse, är det korrekt att de ska betala hälften var för ersättning av glas i denna olycka. Inget ont uppsåt fanns. Och ska rutan ens gå sönder så lätt i en skola? Han kunde ju fått pulsådern avskuren. Han fick ett sår på halsen samt på armen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundprincipen är att den som har orsakat en skada, såväl personskada som sakskada, ska ersätta den. Det framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen. För att bli skadeståndsskyldig krävs dock att personen i fråga har orsakat skadan med uppsåt eller genom vårdslöshet. Av din fråga framgår det att din son inte haft för avsikt att skada glasrutan. Frågan som då aktualiseras är förstås huruvida den inträffade skadan skett på grund av att din son agerat vårdslöst eller om det ska betraktas som en ren olyckshändelse. Hur den frågan ska bedömas är svårt att svara på utan att känna till alla omständigheter, men grundregeln är att den som begär ersättning för skadan, vilket jag tolkar som skolan i det här fallet, har bevisbördan för att skadan uppstått på grund av vårdslöshet. Det är alltså skolan som måste bevisa att din son och hans kompis varit vårdslösa när de hade sönder glasrutan. Det skulle till exempel kunna handla om att det finns ett förbud mot att springa inomhus i skolan, och om barnen då bröt mot förbudet och därmed orsakade skadan skulle deras agerande kunna ses som vårdslöst. Men som sagt, det är upp till den som begär skadeståndet att bevisa att barnen agerat vårdslöst.

Vidare när det gäller barn som blir ersättningsskyldiga enligt skadeståndslagen framgår det av 2 kap. 4 § skadeståndslagen att barn enbart ska ersätta skadan i förhållande till vad som är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, huruvida det finns en ansvarsförsäkring samt andra ekonomiska förhållande och övriga omständigheter. Det innebär alltså att man måste se på situationen i sin helhet för att kunna bedöma vilken ersättning som är rimligt att utkräva av barnet.

Sammanfattningsvis går det tyvärr inte att svara ja eller nej på huruvida det är rätt att barnen ska betala ersättning för den skadade glasrutan. Jag hoppas att du ändå har fått lite vägledning i frågan och därmed kanske kan föra en bättre dialog med skolan om hur skadan ska hanteras. Lycka till!

Julia HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”