FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare02/06/2017

Barn har förstört sin egen telefon? Vem ska betala?

Om ett underårigt barn har sönder sin egen mobiltelefon, vem ska då betala för reparationen? Finns det lagstöd för en sådan fråga eller är det upp till varje förmyndare att komma överens om detta med barnet? kan hänvisningar till Skadeståndslagen 2:4 vara tillämplig? I detta fall är den underåriga 10 år.

Vänlig hälsning

Veronika

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering.

Som jag förstår det vill du ha stöd för att ett barn ska ta ansvar för sina egna saker. Det följer egentligen av naturliga principer, men för skojs skull kan vi tillämpa Skadeståndslagen eftersom den verkar ge en vettig vägledning. Eftersom det låter mer som att du söker argumentationsskäl för barnet att följa lag och ordning och inte vara oansvarig.

Om lagens tillämplighet:
Egentligen är inte skadeståndslagen tillämplig p.g.a Skadeståndslagen 1:1. Lagen rör skadeståndskrav och här kan inte finns något skadeståndskrav ställas eftersom barnet enligt din utsago har förstört sin egen telefon. Man kan alltså inte rikta skadestånd mot sig själv och därför använda lagen.

Den paragrafen kan vi strunta i och istället föreställa oss att man kan kräva sig själv på skadestånd. Så kan man självklart inte tillämpa lag egentligen. Men här kan vi göra ett undantagsfall för att se vilket resultat vi får om lagen ändå tillämpas.

En tillämpning av skadeståndslagen i uppfostringssyfte:
Vi hoppar till Skadeståndslagen 2:1. Här framgår att någon som orsakar skadan med uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadan. Här får man alltså bedöma hur telefonen gått sönder. Har barnet slängt den i marken? Ja då är barnet antagligen uppsåtligt. Har barnet hållit i telefonen på ett sätt som gör att man kan förstå att den kan trilla i marken eller lagt den på kanten av ett bord? Ja då har barnet antagligen varit oaktsamt.

Här kommer vi alltså kanske fram till att barnet får ansvara för skadan. Om det hela är en olyckshändelse som barnet inte kunde styra så försvinner dock möjligheterna även här.

Skadeståndslagen 2:4 är en jämkningsparagraf. Den syftar till att sänka ansvaret för barnet om skadeståndet blir högt. Det innebär alltså att en ettåring som medvetet förstör något faktiskt inte kan hållas ansvarig för det eftersom ansvaret enligt 2:1 kommer att jämkas till 0 enligt 2:4 för att det inte är skäligt att en ettåring ska ansvara fullt ut då en ettåring inte är medveten om världen eller att man inte ska förstöra saker.
Man ska alltså inte låna ut sin mobiltelefon till andra föräldrars bäbisar. Här kan man alltså påstå att den kan användas för att sänka barnets skyldighet att betala för en ny telefon med 50 % eller liknande, men det innebär ju att du får betala resten av telefonen...

Om man skadat en sak så nämns i skadeståndslagen 5:7 vad man ansvarar för. I det här fallet är det alltså reparationskostnaden, eller värdet för telefonen när man får köpa en ny.

I skadeståndslagen 3:5 finns en regel gällande förälders ansvar.
Först och främst nämns att förälder ansvarar om barnet vållar skada genom brott.
Att förstöra sin telefon är inget brott eftersom det är barnets egna telefon. Därför ska inte du som förälder ansvara enligt den punkten.
Andra punkten, att skadan är för att barnet kränker någon annan, är inte heller tillämplig och därför kan inte ansvaret flyttas över på föräldern genom 3:5.

Finns det annan tillämplig lag?
Föräldrabalken 7:1 stadgar att föräldrar har en underhållsskyldighet för sitt barn fram tills detta fyller 18 eller slutar gå i grundskola.
Underhållsskyldigheten gäller dock den grundläggande försörjningen, dvs, kläder, mat och annat. Den innebär inte att man ska köpa nya mobiltelefoner till barnet varannan dag om barnet bestämmer sig för att förstöra dem varannan dag.

Sammanfattningsvis:

Skadeståndslagen är inte tillämplig på skador man orsakar på sin egendom eftersom det då inte finns någon att rikta skadeståndskrav. För att man ska kunna rikta skadeståndskrav krävs ju att någon annan faktiskt orsakat skadan.

Om man ändå väljer att tillämpa skadeståndslagen på ett lite påhittat vis så kommer det leda till att barnet ändå får ansvara själv.

Underhållsskyldighet finns i föräldrabalken för föräldrar, men det gör inte att föräldrarna måste köpa en ny mobiltelefon om barnet förstört den första.

Huvudregeln blir alltså att barnet och förmyndaren får bestämma själva hur man ska göra. Men det finns ingen direkt skyldighet för förmyndaren att ersätta saker som barnet medvetet förstör.

Eventuellt kan man vända sig till försäkringsbolaget. Men det har ju mindre med juridik att göra och mer om huruvida de anser att skadan är självförvållad. Försäkringsersättning utges inte för skador som man själv orsakat på sin egendom...

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare