Bära skyddsväst på allmän plats

Nu när säkerhetsnivån höjts till 4/5 med tanke på terrornivån, får vanliga medborgare lov att bära skyddsväst utan att riskera åtal som förberedelse till brott?

Jag menar att man bär skyddsväst på jobbet eller när man handlar på köpcentrat.

Med vänlig hälsning, Niklas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar
Det är inte olagligt för privatpersoner att bära skyddsväst på allmän plats i Sverige. Däremot kan det tänkas att det röner en del oönskad uppmärksamhet, såvida skyddsvästen syns.

Utredning
Lagrummet om förberedelse till brott återfinns i 23:2 Brottsbalken. För denna typ av egendom krävs att det är "särskilt ägnat" att använda som hjälpmedel. Som exempel på vad som är särskilt ägnat har i förarbetena nämnts datorvirus för dataintrång, vapen, gift och dylikt. Vardagsföremål kan inte tjäna som särskilt ägnade hjälpmedel annat än i en samling.

Det kan ifrågasättas ifall en skyddsväst faller in under denna kategori av särskilt ägnade hjälpmedel. Något vardagsföremål är det inte fråga om, men är samtidigt inte ensam ett "särskilt ägnat" hjälpmedel till brott.

Det bör slutligen noteras att det, för att förberedelse ska komma ifråga, krävs ett huvudbrott att relatera bestämmelsen till. Innehav av skyddsväst utan annan egendom torde således inte aktualisera förberedelsebestämmelsen över huvud taget.

Relevansen av den allmänna säkerhetsnivån
Att säkerhetsnivån nu höjts från tre till fyra innebär inte ett omedelbart undantag från vissa brott. Det innebär heller inte att olika ansvarsfrihetsgrunder, såsom nöd (24:2 Brottsbalken), automatiskt får relevans. För att t.ex. nöd ska föreligga krävs en reell händelse. Brand eller naturkatastrofer brukar tjäna som exempel.

Slutord
Den omständigheten att det är inte är olagligt att bära skyddsväst påverkar dock inte att polisen kan tänkas uppmärksamma en person som gör det.

Lycka till och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo