Bära skyddsväst på allmän plats

FRÅGA
Nu när säkerhetsnivån höjts till 4/5 med tanke på terrornivån, får vanliga medborgare lov att bära skyddsväst utan att riskera åtal som förberedelse till brott?Jag menar att man bär skyddsväst på jobbet eller när man handlar på köpcentrat.Med vänlig hälsning, Niklas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar
Det är inte olagligt för privatpersoner att bära skyddsväst på allmän plats i Sverige. Däremot kan det tänkas att det röner en del oönskad uppmärksamhet, såvida skyddsvästen syns.

Utredning
Lagrummet om förberedelse till brott återfinns i 23:2 Brottsbalken. För denna typ av egendom krävs att det är "särskilt ägnat" att använda som hjälpmedel. Som exempel på vad som är särskilt ägnat har i förarbetena nämnts datorvirus för dataintrång, vapen, gift och dylikt. Vardagsföremål kan inte tjäna som särskilt ägnade hjälpmedel annat än i en samling.

Det kan ifrågasättas ifall en skyddsväst faller in under denna kategori av särskilt ägnade hjälpmedel. Något vardagsföremål är det inte fråga om, men är samtidigt inte ensam ett "särskilt ägnat" hjälpmedel till brott.

Det bör slutligen noteras att det, för att förberedelse ska komma ifråga, krävs ett huvudbrott att relatera bestämmelsen till. Innehav av skyddsväst utan annan egendom torde således inte aktualisera förberedelsebestämmelsen över huvud taget.

Relevansen av den allmänna säkerhetsnivån
Att säkerhetsnivån nu höjts från tre till fyra innebär inte ett omedelbart undantag från vissa brott. Det innebär heller inte att olika ansvarsfrihetsgrunder, såsom nöd (24:2 Brottsbalken), automatiskt får relevans. För att t.ex. nöd ska föreligga krävs en reell händelse. Brand eller naturkatastrofer brukar tjäna som exempel.

Slutord
Den omständigheten att det är inte är olagligt att bära skyddsväst påverkar dock inte att polisen kan tänkas uppmärksamma en person som gör det.

Lycka till och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)