Bara bröstarvingar har en absolut rätt till arv

2016-09-25 i Testamente
FRÅGA
Min moster har nyligen avlidit. Hon var änka och inga barn. Två syskon i livet. Min mamma avled för många år sedan. Jag och min bror går in som arvingar i hennes ställe. Nu finns det ett testamente till min morbrors fördel. Han är verkligen hela hennes kvarlåtenskap. Gäller det ingen arvslott i det här fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.

En person har rätt att fritt förfoga över all sin egendom genom testamente om inga bröstarvingar finns. Egendom som ärvts av en avliden make kan en efterlevande make dock inte förfoga över genom testamente, men det är inte av betydelse i detta fall. Alltså kan din moster testamentera allt till din morbror. Det är bara bröstarvingar som har en absolut rätt till arv i form av laglotten. Enligt den legala arvsordningen skulle ni erhålla ett arv, men nu har testamentet ändrat denna ordning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88126)