Banksekretess: spridande av information

2018-04-26 i Sekretess
FRÅGA
Hej!En enkel fråga. Min svärfar jobbade på en bank och kollade upp hur mycket jag köpte på Systembolaget och spred den informationen vidare. Är det brottsligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott?

Inom bankverksamhet råder sekretess och detta regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse (här). 1 kap. 10 § stadgas att enskildas förhållande till kreditinstitutet inte obehörigen får röjas (här).

I brottsbalken finns en bestämmelse om brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § (här). Dock så framgår det av 1 kap. 10 § i bank- och finansieringslagen att ansvar enligt 20 kap. 3 § BrB är uteslutet. Det är alltså inte frågan om något brott i detta hänseende.

Skadestånd?

Istället kan den anställda behöva att betala skadestånd enligt skadeståndslagen, SkL (här). Då krävs det att bankkunden har lidit något sorts skada på grund av den brutna sekretessen.

Hoppas att din fråga besvarades. Om du har några andra funderingar, kontakta gärna Lawline igen så hjälper vi dig.

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (234)
2021-01-17 Gäller sekretess mot personen handlingen angår?
2020-12-29 Kan man begära att vara anonym i en dom?
2020-12-21 Får polis berätta om utfärdande av ordningsbot till släktingar?
2020-12-17 Gäller sekretess mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården?

Alla besvarade frågor (88211)