Baka in semesterersättning i lön

FRÅGA
Hej! Jag är för tillfället timanställd och ser i mina lönespecifikationer att det bara står en rad som lyder "Timlön inkl sem ers" samt antal timmar och summan. Vi har inte skrivit något anställningsavtal eller pratat om detta. Jag har jobbat där till och från senaste åren, under vissa perioder heltid. Är det tillåtet att redovisa semesterersättningen på detta sätt? MVH
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av EU-domstolens praxis följer att semesterersättning enbart får bakas in i timlönen om det redovisas på ett öppet och tydligt sätt. Arbetsgivaren har bevisbördan för att "inbakningen" har skett på ett öppet och tydligt sätt. Detta framgår i de förenade målen C-131/04 och C-257/04.

Av svenska förarbeten som har resulterat i en ändring i semesterlagen, framgår att semesterersättning inte i något fall bör presumeras (antas) ingå i lönen. Utgångspunkten ska alltså vara att de redovisas för separat i lönespecifikationen. Det finns utrymme för att baka in allt i samma post, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan för eventuella svårigheter som kan uppstå. Det ska inte heller vara oklart hur stor semesterersättningen är.

Slutsatsen är alltså att om arbetsgivaren inte tydligt kan förklara hur stor semesterersättningen är i klumpsumman, så har du rätt till ytterligare semesterersättning enligt den beräkning som anges i semesterlagen.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (322)
2020-10-24 Betalda semesterdagar under provanställning
2020-10-13 Förläggning av semester - vem bestämmer?
2020-09-29 Fråga om semesterlön presumeras ingå i lönen
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?

Alla besvarade frågor (85586)