FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/06/2023

Bada vid privat brygga

Hej, det är någon som har en badbrygga utanför sin mark, den ligger på en allmän badplats. På bryggan står det "privat brygga" men det är inte hans mark. Har han någon rätt att göra så och får andra använda bryggan så länge man inte ska använda den när dom är där eller man förstör något. Ibland när man badar där så säger han att den är upptagen men så är den inte det på flera timmar. Frågan är, får man bada där fast han inte vill eller påstår att den är upptagen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Allemansrätten ska trygga allas tillgång till naturen

I Sverige har vi en grundlagsfäst allemansrätt som ska trygga att var och en får tillgång till naturen, 2 kap. 15§ st 4 regeringsformen. Det finns ingen exakt definition av allemansrätten men det innebär i princip en rätt att använda annans fastighet eller, som i ditt fall, brygga, utan att förstöra eller orsaka skada. Ägaren får dock inte förhindras i sitt nyttjande av fastigheten eller bryggan.


Markägarens hemfridszon är privat

Det är inte fritt för var och en att vistas inom markägarens hemfridszon, tomt. Hur tomten ska bestämmas är en bedömning som behöver göras från fall till fall, eftersom det kan beror på t.ex. placering av byggnader, fastighetens storlek och form. Det är området närmast bostaden som skyddas. Du beskriver i din fråga att bryggan inte ligger på personens mark, utan på en allmän badplats. Jag tolkar det som att bryggan därmed inte är placerad inom den privata hemfridszonen.


Vad gäller i ditt fall?

Om bryggan är placerad utanför ägarens hemfridszon är det tillåtet att använda bryggan för t.ex. bad eller kortare förtöjning av båt, så länge ägaren inte förhindras i sitt användande. Det finns alltså inget som hindrar att du tillfälligt använder bryggan när ägaren inte är där om du gör det utan att orsaka olägenhet eller skada. Allemansrätten hindras inte av att ägaren inte vill att bryggan brukas av andra, utan gäller även för privata badbryggor. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”