Avvisning av bevisning

2017-01-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Att avvisa bevisning vad saken gäller
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte vet exakt vad det är för bevisning du frågar om ska jag försöka ge dig ett generellt svar!

I svensk processrätt gäller principen om fri bevisföring, denna återfinns i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Principen innebär att parterna som regel är fria att lägga fram vilken bevisning de vill.

Enligt 35 kap. 7 § RB kan emellertid domstolen under vissa förutsättningar kan avvisa bevisning som part vill föra in. Detta är således ett betrakta som ett undantag från principen om fri bevisföring. Enligt ovan nämnd paragraf föreskrivs att rätten får avvisa bevisning:

1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,

2. om beviset inte behövs,

3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,

4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, eller

5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare.

Rättegångsbalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94173)